WSPARCIE
Jak mogę pomóc?
Przekazanie darowizny

Darowizny finansowej  -  na dofinansowanie projektów  i działań statutowych Fundacji.
 
Darowizny rzeczowej - poprzez przekazanie dóbr i produktów,  usług świadczonych  nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, przekazanie używanego sprzętu  i wyposażenia, których stan pozwala na dalszą eksploatację.

Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE jest organizacją młodą. Działa od 2016 roku.  Ma ambicje działania I wpływania na otoczenie  przy wsparciu naszych Honorowych Donatorów, Darczyńców i Partnerów. 

ISTOTNE: Każda osoba prawna może odliczyć wartość darowizny do 10% wypracowanego dochodu (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych).Status HONOROWEGO DONATORA

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej)  w wysokości co najmniej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, jeżeli wyrażą zgodę na uzyskanie ww. tytułu ( § 15 STATUTU Fundacji WOIB FIRMARE 4 LIFE).

Payroll

Każda firma może zorganizować wśród pracowników Payroll na rzecz Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE . Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz „Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE" w regularny sposób części ich przychodów (np. „końcówki" pensji lub stałej kwoty). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania dowolnej części swojego wynagrodzenia na konto „Fundacji". Odpowiedni dział Firmy (np. księgowości lub kadr) uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i przekazując ją bezpośrednio „Fundacji" w formie dotacji celowej. W każdym momencie można deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie.

PARTNERSTWO I SPONSORING

Proponujemy status Partnera Wspierającego  Fundację WOiB FIRMARE 4 LIFE  (wybranych projektów, programów, czy akcji). Szczegóły działań uzgadniamy w drodze porozumienia stron.
Skontaktuj się z nami