WSPARCIE
Jak mogę pomóc?
Przekazanie darowizny pieniężnej

Wpłacając dowolną kwotę na nasze konto  będziesz miał(a) wpływ  na  nasze działania prowadzone przez Fundację. 
Dane do przelewu (przekazem pocztowym lub przelewem online):  
Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE
ul. Serbska 9,  73-110 Stargard        
Konto: BNP PARIBAS nr: 86 1600 1462 1880 5239 8000 0001
W tytule przelewu: Darowizna na cele statutowe Fundacji

ISTOTNE: Każdy Darczyńca ma prawo odliczyć kwotę darowizny od dochodu wykazanego w rocznym   zeznaniu podatkowym PIT. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu.

WOLONTARIAT FUNDACJI

BĄDŹ NASZYM WOLONTARIUSZEM, jeśli widzisz dla siebie, choćby jedną z podanych poniżej zależności:

·Chcesz pogłębić wiedzę, rozwijać swoje umiejętności i zdolności.

.Dysponujesz czasem i masz chęć podarowania go sobie oraz innym.

·Masz potrzebę odbycia własnej praktyki studenckiej.

.Odczuwasz chęć niesienia pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym - Seniorom.

·Pragniesz poznać siebie, uwierzyć w swoje zdolności i umiejętności, mieć poczucie bycia potrzebnym, odpowiedzialnym.

·Widzisz potrzebę uczynienia siebie silną osobowością, poznania siebie i swoich możliwości.

·Czujesz potrzebę wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia.

·Masz pomysły na działanie, chcesz sprawdzić się.

·Posiadasz talenty, którymi obdarował Cię los i pragniesz podzielić się nimi.

To WOLONTARIAT jest dla Ciebie.

W każdym wieku możemy realizować się.


Jak możesz pomóc ?

.świadczeniem pracy w ramach zawartego porozumienia o współpracy,

.udziałem w nieodpłatnej praktyce studenckiej,

·odwiedzinami w szkołach, mieszkaniach, w domach naszych podopiecznych,

·prowadzeniem pracy biurowej w stowarzyszeniach skupiających Kombatantów i Weteranów,

·wsparciem w pozyskiwaniu sponsorów okolicznościowych i stałych,

·opracowaniem baz danych, materiałów popularno-naukowych i informacyjnych,

.udziałem w projektach własnych Fundacji i w  projektach organizatorów,

.prowadzeniem strony internetowej Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE oraz Facebooka,

·organizacją spotkań i wydarzeń o charakterze okolicznościowym,

·pomocą w organizowaniu czasu wolnego i świątecznego dla podopiecznych Fundacji.


W zamian oferujemy:

1.Referencje będące rękojmią dla przyszłego pracodawcy, uczelni w kraju lub zagranicą.

2.Zdobycie nowego doświadczenia, przydatnych umiejętności i zdolności.

3.Działanie w małym, zgranym, miłym gronie.

4.Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

5.Udział w bezpłatnych szkoleniach.

6.W przypadku uczniów wyższa ocena za zachowanie.

7.Wystąpienie pisemne do Dyrekcji Szkół z informacją o wpisie pracy wolontarystycznej na świadectwie w szczególnych osiągnięciach ucznia - zgodnie z Rozporządzeniem MEN ( Dz. U. z 2010 r., nr 97, poz. 624).

8.Fundusz stypendialny dla osób aktywnie działających w projektach Fundacji.

 

Bliższych informacji w czasie spotkania udzieli Koordynator Wolontariatu, który przedstawi założenia i cele Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE oraz specyfikę tworzonego Wolontariatu Seniora - Weterana. Odpowie na nurtujące Cię pytania.

Osoba wyrażająca zgodę na Wolontariat podpisuje z Fundacją WOiB FIRMARE 4 LIFE "Porozumienie o współpracy". Po upływie obowiązującego okresu porozumienia zostanie wystawione „Zaświadczenie o odbytym Wolontariacie”.

 


Status HONOROWEGO DONATORA

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej)  w wysokości co najmniej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, jeżeli wyrażą zgodę na uzyskanie ww. tytułu ( § 15 STATUTU Fundacji WOIB FIRMARE 4 LIFE).

Uwzględnienie Fundacji w  testamencie

Jeśli zdecydujesz się na uwzględnienie w testamencie Fundacji to intencją Fundacji będzie,  aby Twoja wola została uszanowana. Tak, aby była zgodna  z Twoją intencją.

Lokata spadku  przez wiele długich lat będzie wsparciem dla osób oczekujących pomocy  i prowadzenia szlachetnych projektów.
ZESPÓŁ DORADCÓW I SPECJALISTÓW FIRMARE 4 LIFE

Zmierzamy do osiągnięcia celu statutowego Fundacji, między innymi poprzez utworzenie ważnego ogniwa, jakim jest Zespół Doradców i Specjalistów FIRMARE 4 LIFE. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy z naukowcami i specjalistami. Osoby, które pragną wesprzeć nas dołączą do Zespołu Doradców i Specjalistów Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE. Prosimy o kontakt mailowy z Fundacją. Adres: firmare.stargard@gmail.com, wpisując w temacie "Zespół Doradców i Specjalistów FIRMARE 4 LIFE"
Skontaktuj się z nami