WSPARCIE
Jak mogę pomóc?
Przekazanie darowizny pieniężnej

Wpłacając dowolną kwotę na nasze konto  będziesz miał(a) wpływ  na  nasze działania prowadzone przez Fundację. 
Dane do przelewu (przekazem pocztowym lub przelewem online):  
Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE
ul. Serbska 9,  73-110 Stargard        
Konto: Bank Pekao S.A. nr: 14 1240  3901  1111 0010  6832  3841
W tytule przelewu: Darowizna na cele statutowe Fundacji

ISTOTNE: Każdy Darczyńca ma prawo odliczyć kwotę darowizny od dochodu wykazanego w rocznym   zeznaniu podatkowym PIT. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu.

WOLONTARIAT SENIORA-WETERANA

BĄDŹ NASZĄ WOLONTARIUSZKĄ, NASZYM WOLONTARIUSZEM, jeśli widzisz dla siebie choćby jedną z podanych poniżej zależności:

·Dysponujesz czasem wolnym i masz chęć podarowania go;

·Masz potrzebę pomocy starszym osobom, osobom o statusie Kombatanta, Seniora – Weterana;

·Pragniesz poznać siebie, uwierzyć w swoje zdolności i umiejętności, mieć poczucie bycia potrzebnym, odpowiedzialnym;

·Widzisz potrzebę uczynienia siebie silną osobowością, poznania siebie i swoich możliwości;

·Czujesz potrzebę wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia;

·Masz pomysły na działanie;

·Posiadasz talenty, którymi obdarował Cię los i pragniesz podzielić się nimi

to WOLONTARIAT jest dla Ciebie.

W każdym wieku możemy się realizować.


Jak możesz pomóc ?


·odwiedzinami w mieszkaniach, domach naszych podopiecznych,

·prowadzeniem pracy biurowej w stowarzyszeniach skupiających Kombatantów

i Weteranów,

·Wsparciem w pozyskiwaniu sponsorów okolicznościowych i stałych,

·opracowaniem materiałów informacyjnych i prowadzeniem strony internetowej Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE oraz strony Fundacji na Facebook,

·organizacją spotkań okolicznościowych dla Seniorów – Weteranów,

·pomocą w organizowaniu czasu wolnego i świątecznego dla podopiecznych Fundacji, Seniorów - Weteranów i Kombatantów.


W zamian oferujemy:


1. Referencje będące rękojmią dla przyszłego pracodawcy.

2.Zdobycie nowego doświadczenia, przydatnych umiejętności i zdolności.

3.Działanie w zgranym, miłym gronie.

4.Fundusz stypendialny dla osób aktywnie działających w projektach Fundacji.

 

Bliższych informacji w czasie spotkania udzieli Koordynator Wolontariatu, który przedstawi założenia i cele Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE oraz specyfikę tworzonego Wolontariatu. Odpowie na nurtujące Cię pytania.

Osoba wyrażająca zgodę na Wolontariat podpisuje z Fundacją WOiB FIRMARE 4 LIFE umowę wolontariacką. Po okresie umowy zostanie wystawione „Zaświadczenie o odbytym Wolontariacie”.

 

DOŁĄCZ DO NAS WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - kliknij tutaj 

Uwzględnienie Fundacji w  testamencie

Jeśli zdecydujesz się na uwzględnienie w testamencie Fundacji to intencją Fundacji będzie,  aby Twoja wola została uszanowana. Tak, aby była zgodna  z Twoją intencją.

Lokata spadku  przez wiele długich lat będzie wsparciem dla osób oczekujących pomocy  i prowadzenia szlachetnych projektów.
Status HONOROWEGO DONATORA

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej)  w wysokości co najmniej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, jeżeli wyrażą zgodę na uzyskanie ww. tytułu ( § 15 STATUTU Fundacji WOIB FIRMARE 4 LIFE).

Skontaktuj się z nami