proti - to be online
WSPARCIE
Jak mogę pomóc?
Przekazanie darowizny pieniężnej

Wpłacając dowolną kwotę na nasze konto  będziesz miał(a) wpływ  na  nasze działania prowadzone przez Fundację. 
Dane do przelewu (przekazem pocztowym lub przelewem online):  
Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE
ul. Serbska 9,  73-110 Stargard        
Konto: Bank Pekao S.A. nr: 14 1240  3901  1111 0010  6832  3841
W tytule przelewu: Darowizna na cele statutowe Fundacji

ISTOTNE: Każdy Darczyńca ma prawo odliczyć kwotę darowizny od dochodu wykazanego w rocznym   zeznaniu podatkowym PIT. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu.

WOLONTARIAT SENIORA-WETERANA

BĄDŹ NASZĄ WOLONTARIUSZKĄ, NASZYM WOLONTARIUSZEM, jeśli widzisz dla siebie choćby jedną z podanych poniżej zależności:

·Dysponujesz czasem wolnym i masz chęć podarowania go;

·Masz potrzebę pomocy starszym osobom, osobom o statusie Kombatanta, Seniora – Weterana;

·Pragniesz poznać siebie, uwierzyć w swoje zdolności i umiejętności, mieć poczucie bycia potrzebnym, odpowiedzialnym;

·Widzisz potrzebę uczynienia siebie silną osobowością, poznania siebie i swoich możliwości;

·Czujesz potrzebę wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia;

·Masz pomysły na działanie;

·Posiadasz talenty, którymi obdarował Cię los i pragniesz podzielić się nimi

to WOLONTARIAT jest dla Ciebie.

W każdym wieku możemy się realizować.


Jak możesz pomóc ?


·odwiedzinami w mieszkaniach, domach naszych podopiecznych,

·prowadzeniem pracy biurowej w stowarzyszeniach skupiających Kombatantów

i Weteranów,

·Wsparciem w pozyskiwaniu sponsorów okolicznościowych i stałych,

·opracowaniem materiałów informacyjnych i prowadzeniem strony internetowej Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE oraz strony Fundacji na Facebook,

·organizacją spotkań okolicznościowych dla Seniorów – Weteranów,

·pomocą w organizowaniu czasu wolnego i świątecznego dla podopiecznych Fundacji, Seniorów - Weteranów i Kombatantów.


W zamian oferujemy:


1. Referencje będące rękojmią dla przyszłego pracodawcy.

2.Zdobycie nowego doświadczenia, przydatnych umiejętności i zdolności.

3.Działanie w zgranym, miłym gronie.

4.Fundusz stypendialny dla osób aktywnie działających w projektach Fundacji.

 

Bliższych informacji w czasie spotkania udzieli Koordynator Wolontariatu, który przedstawi założenia i cele Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE oraz specyfikę tworzonego Wolontariatu. Odpowie na nurtujące Cię pytania.

Osoba wyrażająca zgodę na Wolontariat podpisuje z Fundacją WOiB FIRMARE 4 LIFE umowę wolontariacką. Po okresie umowy zostanie wystawione „Zaświadczenie o odbytym Wolontariacie”.

 

DOŁĄCZ DO NAS WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - kliknij tutaj 

Uwzględnienie Fundacji w  testamencie

Jeśli zdecydujesz się na uwzględnienie w testamencie Fundacji to intencją Fundacji będzie,  aby Twoja wola została uszanowana. Tak, aby była zgodna  z Twoją intencją.

Lokata spadku  przez wiele długich lat będzie wsparciem dla osób oczekujących pomocy  i prowadzenia szlachetnych projektów.
Status HONOROWEGO DONATORA

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej)  w wysokości co najmniej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, jeżeli wyrażą zgodę na uzyskanie ww. tytułu ( § 15 STATUTU Fundacji WOIB FIRMARE 4 LIFE).