O NAS
O Nas

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE powstała w maju 2016 roku. Założycielem i Fundatorem jest major Zbigniew Pałaczyński, który zarazem pełni funkcję Prezesa Zarządu.


Zarząd Fundacji

Zbigniew Pałaczyński – Prezes Zarządu

Małgorzata Wiśniewska –Łuczak – Wiceprezes Zarządu

Mateusz Dominiak – Członek Zarządu


Rada Fundacji

Sylwester Paszun – Przewodniczący Rady

Janusz Sobolewski – Zastępca Przewodniczącego

Artur Baniewicz – Członek Rady

Eugeniusz Ankutowicz – Członek Rady

NASZA MISJA

Służy realizacji celów lokalnej obronności i bezpieczeństwa. Tworzy ją triada: Społeczność Lokalna – Obrona i Ochrona – Bezpieczeństwo. Misja Fundacji oparta jest na czterech (4) filarach programowych: OBRONA, OCHRONA ZDROWIA, EDUKACJA
i WYCHOWANIE, USŁUGI SOCJALNE.

NASZE WARTOŚCI

W działaniu fundacyjnym kierujemy się wartościami. Wyróżnia nas:

·otwartość

·doświadczenie

·profesjonalizm

·skuteczność

·integracja

·innowacyjność

·wrażliwość

Cechuje nas neutralność polityczna.

JAK PRACUJEMY

Biuro kwatery Fundacji jest czynne w dni robocze w godz. 11.00-17.00.

Kiedy realizujemy zadania w terenie to jesteśmy dostępni pod naszym telefonem 729549 514

Kontaktujemy się również poprzez stronę internetową Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE, Facebooka, adres mailowy Fundacji.


KIM JESTEŚMY

Jesteśmy organizacją społeczeństwa obywatelskiego – przeznaczoną głównie do

wsparcia programów społecznych i edukacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Stanowimy otwarty zespół. Jesteśmy reprezentantami różnych środowisk.

GDZIE PRACUJEMY

 

Biuro Fundacji mieści się przy ulicy Serbskiej 9 w Stargardzie

Skontaktuj się z nami