Nasze PROGRAMY
OCHRONA ZDROWIA (dla odzyskania siły)

 

PROGRAM OCHRONA ZDROWIA (pro recuperanda vires)  stanowi zbiór działań projektowych z zakresu profilaktyki zdrowotnej Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE ukierunkowany na rzecz poprawy i ochrony zdrowia członków społeczności lokalnych, w tym m.in. Seniorów, Weteranów, Kombatantów, Inwalidów Wojennych.

Skontaktuj się z nami