Nasz WPŁYW
PODSUMOWANIE 2022

Rok 2022 był dla Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE czasem wzmożenia aktywności organizacyjno - społecznej po trudnym czasie związanym z COVID - 19 i zbrojnej napaści na Ukrainę.
Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE prowadziła w ciągu roku akademickiego bezpłatne praktyki dla studentów w ramach Wolontariatu.
2. Fundacja przyczyniła się do zawarcia w dniu 9 maja 2022 roku "Porozumienia o współpracy pomiędzy Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie i Fundacją Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE". To wydarzenie było zwieńczeniem wspólnych rozmów, które odbywały się w dniu 22 marca 2022 roku w Szczecinie i w dniach następnych. Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE, jako pierwsza w Polsce przedstawiła wówczas autorską "Koncepcję szkolenia wojskowego uczniów w oparciu o Branżowe Szkoły I Stopnia podległe Izbie Rzemieślniczej". 
3. Po wielu wysiłkach i staraniach ze wsparciem Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE, w dniu 9 czerwca 2022 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sownie odbyła się uroczystość o szczególnym charakterze. Szkole nadano Sztandar i Imię Patrona rotmistrza Witolda Pileckiego.
4. Fundacja podejmowała działania wspierające o charakterze merytoryczno - organizacyjnym dyrekcje i uczniów Branżowych Szkól I Stopnia w Kamiennym Moście i Maszewie w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku.
5. Wspierano siłami Zespołu Doradców/Specjalistów Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE działania projektowe szczecińskiego Organizatora na Łasztowni w Szczecinie w ramach realizowanego Programu na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" - listopad 2022 r.
6. Rozwijano dalszą współpracę z osobami Zespołu Doradców/Specjalistów Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
7. Prowadzono na bieżąco działania informacyjno - wyjaśniające na portalach społecznościowych Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
PODSUMOWANIE 2021

Rok 2021 nie należał do łatwych dla Fundacji w zakresie rozwinięcia pełnej aktywności społecznej. Pomimo tego:
1) Prowadzono bieżącą i planową działalność zgodnie z "Programem działania Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE na 2021 rok" z uwzględnieniem ograniczeń zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego COVID-19.
2) Zrealizowano jednodniowe warsztaty szkoleniowo-metodyczne dla nowo utworzonych składów Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej w Sownie - 04.10.2021 r.
3) Przeprowadzono na rzecz Organizatora działań projektowych w ramach Programu "AKTYWNI+" cykl zajęć szkoleniowych z problematyki zagrożeń i bezpieczeństwa jednostek osobowych oraz małych wspólnot lokalnych w m. Szczecin - wrzesień, październik, listopad 2021 r.
4) Rozwijano dalszą współpracę z osobami/analitykami/specjalistami w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w ramach Zespołu Doradców i Specjalistów Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
5) Prowadzono działania informacyjno-wyjaśniające na portalach społecznościowych Fundacji.
PODSUMOWANIE 2020

 

 

 Dokonana analiza nałożonych obostrzeń i restrykcji, w związku z pojawieniem się nowego zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego COVID -19 na terytorium kraju sprawiła przeorientowanie, a tym samym zamrożenie realnych działań Fundacji z udziałem Beneficjentów o szerszym zasięgu. W związku z powyższym:

 

1. Prowadzono bieżącą i planową działalność zgodnie z „Programem działania Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE na 2020 rok” z uwzględnieniem ograniczeń zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego COVID-19.


2. Wystąpiono z inicjatywą objęcia Patronatem Honorowym Pocztów Sztandarowych placówek szkolnych, instytucji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.


3. W czasie COVID-19 – uwidoczniono patronalny charakter działania Fundacji we współpracy ze szkołami podstawowymi Gminy Stargard.


4. Rozwinięto współpracę z osobami/analitykami w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, w ramach Zespołu Doradców i Specjalistów Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.


5. Prowadzono aktywne działania informacyjno-wyjaśniające na profilu Facebook, stronie www.firmare 4life.pl, Twitter – dotyczącym m.in. pomocy osobom starszym Seniorom - Weteranom, tworzonego wolontariatu Seniora – Weterana, wiedzy o zagrożeniach sanitarno-epidemiologicznych i sposobach działania, dezinformacji, rekrutacji ochotników do Wojska Polskiego, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020 oraz współpracy ze szkołami.

PODSUMOWANIE 2019

  1. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty szkoleniowo - metodyczne #PoczetiSztandar pn. "ASYSTA młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej. Warsztaty szkoleniowo-metodyczne" w ramach przyznanego grantu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
  2. Powstała 140 osobowa profesjonalnie przygotowana młoda wspólnota skupiona wokół Sztandaru Szkoły - gotowej do wystąpień publicznych w ważnych wydarzeniach o charakterze uroczystym.
  3. Wydano drukiem 50 szt. opracowania pn.: „Poczet Sztandarowy – PORADNIK” i przekazano pełny nakład szkołom z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
  4. W warsztatach uczestniczyło 35 szkół z 19 miejscowości Pomorza Zachodniego (Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfino, Ińsko, Korytowo, Koszalin, Nowogard, Połczyn-Zdrój, Rogowo, Stargard, Szczecin, Szczecinek, Sianów, Świdwin, Trzebiatów, Trzebież, Trzygłów, Węgorzyno).
  5. W zajęciach warsztatowych wzięło udział 140 uczestników, w tym: uczniów - 105 i nauczycieli-Opiekunów - 35 
  6. 140 uczestników warsztatów zostało przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zaistnienia konieczności, w czasie trwania uroczystego wydarzenia. 
PODSUMOWANIE 2018

 

W 2018 roku działania Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE były głównie podporządkowane 
i ukierunkowane na:

1)  podejmowanie działań mających na celu dołożenie cegiełki do rozwoju i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego;

2) nawiązanie współpracy partnerskiej z Towarzystwem Wiedzy Obronnej  i Zachodniopomorską Federacją Organizacji Pozarządowych;

3)  opracowanie własnych projektów według "Planu badań projektowych Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE";

4) promowanie zagadnień i wydarzeń z zakresu obronności i bezpieczeństwa na stronie internetowej www.firmare4life.pl,   Facebooka, Twittera.

 


PODSUMOWANIE 2017

1) 62 uczestników szkolenia z 13 podmiotów wzięło w dniu 28.02.2017 r. w I edycji szkolenia Pocztów Sztandarowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizacji pozarządowych.


2) 31 osób wraz z Opiekunami z 7 podmiotów wzięło udział w dniu 12.04.2017 r. 
w II edycji szkolenia Pocztów Sztandarowych i Flagowych partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowych.


3) Dzięki zrealizowanemu projektowi A.H. ASYSTA HONOROWA w ramach Programu SPOŁECZNIK w okresie od 01.07.2017 r. – 31.10.2017 - 60 szkolonych z 15 podmiotów z terenu Miasta i Gminy Stargard nabyło kompetencje w zakresie posługiwania się Sztandarem oraz występowania w składzie Pocztu Sztandarowego. Została opracowana i wydana 15 podmiotom uczestniczącym w szkoleniu Broszura-Informator nt.: „Sztandary na Ziemi Stargardzkiej. Poczty Sztandarowe elementem wyróżniającym Asysty Honorowej”. Na platformie internetowej Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE umieszczono wersję elektroniczną INFORMATORA. Przygotowano Bazę Danych o podmiotach posiadających Sztandar i Sztandarach. Fundacja świadczy na rzecz podmiotów ubiegających się o nadanie Sztandaru – usług doradczych, konsultacyjnych, organizacyjno-technicznych.


4) Wstępnie zgłoszono zaakceptowany projekt/przedsięwzięcia proponowanego do ujęcia w GPR dla Miasta Stargard„GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA STARGARD KARTA PRZEDSIĘWZIECIA/PROJEKTU” – OBSZAR ŚRÓDMIEŚCIE STARÓWKA. Nazwa/ tytuł proponowanego projektu/przedsięwzięcia - Program „STREFA STOP-POWER” - w ramach którego – Utworzenie i prowadzenie Samodzielnego Centrum Aktywności Lokalnej S.C.A.L. BEZPIECZNIE.

PODSUMOWANIE 2016

Działalność statutowa Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE w 2016 roku prowadzona była w obszarze EDUKACJI I WYCHOWANIA. Fundacja prowadziła działania wychowawcze i informacyjne wśród dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz członków stowarzyszeń. Świadczyła bezpłatne usługi jak prowadzenie zajęć i szkoleń. Objęła swoim zasięgiem oddziaływania 215 osób. Dostarczyła swoje usługi dla 14 szkół oraz 2 stowarzyszeń na terenie Chociwla, Stargardu, Szczecina i Pyrzyc.

Skontaktuj się z nami