Nasz WPŁYW
PODSUMOWANIE 2018

 

W 2018 roku działania Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE były głównie podporządkowane 
i ukierunkowane na:

1)  podejmowanie działań mających na celu dołożenie cegiełki do rozwoju i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego;

2) nawiązanie współpracy partnerskiej z Towarzystwem Wiedzy Obronnej  i Zachodniopomorską Federacją Organizacji Pozarządowych;

3)  opracowanie własnych projektów według "Planu badań projektowych Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE";

4) promowanie zagadnień i wydarzeń z zakresu obronności i bezpieczeństwa na stronie internetowej www.firmare4life.pl,   Facebooka, Twittera.

 


PODSUMOWANIE 2017

1) 62 uczestników szkolenia z 13 podmiotów wzięło w dniu 28.02.2017 r. udział 
w I edycji szkolenia Pocztów Sztandarowych szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych oraz organizacji pozarządowych.


2) 31 osób wraz z Opiekunami z 7 podmiotów wzięło udział w dniu 12.04.2017 r. 
w II edycji szkolenia Pocztów Sztandarowych i Flagowych partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowych.


3) Dzięki zrealizowanemu projektowi A.H. ASYSTA HONOROWA w ramach Programu SPOŁECZNIK w okresie od 01.07.2017 r. – 31.10.2017 - 60 szkolonych 
z 15 podmiotów z terenu Miasta i Gminy Stargard nabyło kompetencje w zakresie posługiwania się Sztandarem oraz występowania w składzie Pocztu Sztandarowego. Została opracowana i wydana 15 podmiotom uczestniczącym w szkoleniu Broszura-Informator nt.: „Sztandary na Ziemi Stargardzkiej. Poczty Sztandarowe elementem wyróżniającym Asysty Honorowej”. Na platformie internetowej Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE umieszczono wersję elektroniczną INFORMATORA. Przygotowano Bazę Danych o podmiotach posiadających Sztandar i Sztandarach. Fundacja świadczy na rzecz podmiotów ubiegających się o nadanie Sztandaru – usług doradczych, konsultacyjnych, organizacyjno-technicznych.


4) Wstępnie zgłoszono zaakceptowany projekt/przedsięwzięcia proponowanego do ujęcia w GPR dla Miasta Stargard„GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA STARGARD KARTA PRZEDSIĘWZIECIA/PROJEKTU” – OBSZAR ŚRÓDMIEŚCIE STARÓWKA. Nazwa/ tytuł proponowanego projektu/przedsięwzięcia - Program „STREFA STOP-POWER” - w ramach którego – Utworzenie i prowadzenie Samodzielnego Centrum Aktywności Lokalnej S.C.A.L. BEZPIECZNIE.

PODSUMOWANIE 2016

Działalność statutowa Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE w 2016 roku prowadzona była w obszarze EDUKACJI I WYCHOWANIA. Fundacja prowadziła działania wychowawcze i informacyjne wśród dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz członków stowarzyszeń. Świadczyła bezpłatne usługi jak prowadzenie zajęć i szkoleń. Objęła swoim zasięgiem oddziaływania 215 osób. Dostarczyła swoje usługi dla 14 szkół oraz 2 stowarzyszeń na terenie Chociwla, Stargardu, Szczecina i Pyrzyc.

Skontaktuj się z nami