proti - to be online
Nasz WPŁYW
Nasz wpływ

Działalność statutowa Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE w 2016 roku prowadzona była w obszarze EDUKACJI I WYCHOWANIA. Fundacja prowadziła działania wychowawcze i informacyjne wśród dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz członków stowarzyszeń. Świadczyła bezpłatne usługi jak prowadzenie zajęć i szkoleń. Objęła swoim zasięgiem oddziaływania 215 osób. Dostarczyła swoje usługi dla 14 szkół i 2 stowarzyszeń na terenie Stargardu, Szczecina, Pyrzyc.