Konsola
OSOBY STARSZEJ i WETERANA
1. Konsola wsparciem w codzienności.

 

 KONSOLA OSOBY STARSZEJ I WETERANA jest zbiorem tematycznym preferującym zróżnicowane formy działania,  w tym obejmującym zadania o charakterze wspierającym w otoczeniu prywatnym. To zarazem docieranie bezpośrednio do beneficjenta jako skutecznej formy pomocy.

Skontaktuj się z nami