AKTUALNOŚCI
Połączenie w łańcuchu społeczeństwa obywatelskiego.
Sobota, 2021-01-02
Trudny, jeszcze nie  do końca nieokiełznany rok 2020 mamy za sobą. Tak, jak czas podsumowań, życzeń i patrzenia z dużą dozą optymizmu na Nowy 2021 Rok. Może to tyle i aż tyle. Upatrujemy dalej siłę i niespożyte pokłady w kulturze społeczeństwa obywatelskiego. Z chwilą powstania odpieramy użycie takich sformułowań, jak "trzeci sektor", czy "organizacje pozarządowe". Utożsamiamy się z genem Fundacji - CSO (Civil Society Organizations). Organizacja Społeczeństwa Obywatelskiego (CSO) a tak postrzegamy naszą Fundację.  Pracujemy swoim rytmem na rzecz dobra wspólnego i na rzecz innych. Prezentujemy trzeci na 3 (trzy) nurty - nurt społeczeństwa obywatelskiego, obejmujący podtrzymanie tradycji, rytuałów i wartości. Jesteśmy ogniwem w łańcuchu szerokiej reprezentacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy mieć wpływ na decyzje, dotyczące lokalnych społeczności, tak tych zwykłych ludzi. To nic innego, jak podzielenie się "władzą". Pragniemy być tym społecznym motorem. Jak ważne jest to, daliśmy temu wyraz poparcia osobie - Kandydatce społecznej na Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym staliśmy się jedną z pierwszych 300  organizacji z poparciem na 1200.
Życzenia świąteczno-noworoczne z realnym czasem spełnienia.
Środa, 2020-12-23
Kolejne święta...i w jakiej atmosferze ! Tak bardzo zdominowanej czasem ograniczeń czasu COVID-19. Tylko potęga miłości tej nadludzkiej, tak po ludzku daje siłę patrzenia innymi oczyma. Postrzegania bliskości drugiej osoby. Zatrzymajmy się choć na chwilę, bowiem nadchodzi Czas wyczekiwania na Dobro.

Naszym Partnerom, Wolontariuszom, Darczyńcom, Sympatykom, Doradcom i Specjalistom Fundacji - obecnym i przyszłym:
Spełnionych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego 2021 Roku

                                                                                                życzy

                                                                Zarząd i Rada Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE

 

 

Wartości edukacji i wychowania siłą postawy dzieci i młodzieży szkolnej.
Środa, 2020-11-25
Szkolenie i wychowanie jest istotną częścią składową działania Fundacji. Stąd oferujemy szkołom zajęcia szkoleniowe obejmujące tematykę z zakresu edukacji obywatelskiej, edukacji dla bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego, prawa humanitarnego, profilaktyki zagrożeń pór roku, czy z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień. Zdajemy sobie obecnie sprawę szczególnie teraz w okresie pandemii, jak wielu zabiegów wymaga atrakcyjny, w powiązaniu z treścią przekaz wiedzy. Pragniemy tym samym wnieść nowe elementy w sferze organizacyjno-dydaktycznej, które będą siłą napędową i wspomagającą środowisko uczniowskie i nauczycielskie. Powiązanie wymienionych elementów z dyscypliną wykonawczą uczniów, nauczycieli i rodziców wpłynie znacząco na poziom jakości prezentowanej i przyswajanej wiedzy. Przykładem niech będzie chociażby ostatnio przeprowadzone przez Fundację w dniu 16.10.2020 r. zajęcia szkoleniowe pod tytułem "Patrzenie oczami w przyszłość przez pryzmat kultury Azji Południowej - Afganistanu" dla klas IV-VI oraz "Wartości ważnym elementem postawy żołnierza w warunkach działania na terenie Afganistanu" dla klas VII-VIII. Poglądowo zamieszczamy link do strony: Wiadomości | Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy (edupage.org)


Spojrzenie na (Nie)zapomniane cmentarze.
Sobota, 2020-10-31
Krąg naszych rozważań zawęziliśmy do działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i dbałości o zapomniane cmentarze, groby, mogiły. Pomogła nam, w tym naszym zdaniem cenna inicjatywa (nie) zapomniane cmentarze działająca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Stworzona przez osoby wielu zawodów i środowisk. Szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w okresie poprzedzającym, jak i po 1 listopada. To właśnie, w tym czasie naszej tradycji trudno oprzeć się głębokiej zadumie nad przemijaniem i ocaleniem od zapomnienia. Wymowy nabierają słowa, że godności  człowieka nie może odebrać śmierć. Może to jedynie sprawić żywa akcja członków lokalnych społeczności w trosce o ochronę zapomnianych miejsc pochówku osób zmarłych, lub poległych. Znane są z lat powojennych i na nowo odkrywane przykłady działań dewastacyjnych, a nawet mających cechy aktu wandalizmu. O czym świadczą powstałe parki, place zabaw, parkingi, powierzchnie handlowe, lub budowane drogi na terenach o  których mówi się, że "tam nikt nie przychodzi", "nikt nie pali zniczy", czy też są byłymi miejscami pochówku ludzi innej narodowości. Trudno z tym się pogodzić.
Musimy uznać, że cmentarzem zwane jest miejsce odwiedzane, ale też takie, których nikt już nie odwiedza. Ważne, że spoczywają tam prochy zmarłych. Inną kategorią stanowiącą odrębny temat zainteresowania są kopce-mogiły, lub kurhany, czy też kopce pamięci poświęcone ważnym osobom, lub wydarzeniom historycznym nie związanych z pochówkiem grobowym.
Całość tych wymienionych "miejsc pamięci" stanowi dziedzictwo naszego narodu. Innymi słowy to historia ludzi tworzących dany czas, dziejów żyjących ówcześnie społeczności. Żyjący muszą dać świadectwo dbałości oraz aktywnego zainteresowania przeszłością ziem zamieszkiwanych przez szerokie kręgi wielokulturowego społeczeństwa. Jak wspominać i dbać o pamięć poległych i zmarłych znajdziecie Państwo w "Poradniku" zamieszczonym na naszej stronie www, w sekcji Dokumenty i sprawozdania poz.22, lub pod linkiem: http://www.firmare4life.pl/admin/upload/artykul/zdjecie/1131_1604242613.pdf
Fundacja z zasadami sprawowania Patronatu Honorowego nad Pocztami Sztandarowymi.
Wtorek, 2020-10-13
W Fundacji zrodziła się nowa inicjatywa. Liczymy, że znajdzie ona uznanie wśród szkół, instytucji, organizacji posiadających już Poczet Sztandarowy, lub ubiegających się o nadanie nowego Sztandaru. Patronalny charakter działania Fundacji pozwoli wynieść na wyższy poziom jakość działania Pocztu Sztandarowego. Do pobrania dokument "Regulamin objęcia Patronatu Honorowego nad Pocztem Sztandarowym..." oraz "Wniosek o Patronat Honorowy..." w sekcji Dokumenty i sprawozdania pod poz. 18,19. ZAPRASZAMY.
Rozwijanie współpracy z doradcami i ekspertami Fundacji.
Poniedziałek, 2020-10-05
Fundacja jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z osobami chcącymi dołączyć do Zespołu Doradców i Ekspertów Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIERMARE 4 LIFE. Przedstawiony zakres współpracy będzie podany po wcześniejszym kontakcie. Zainteresowane osoby są proszone o kontakt mailowy z Fundacją na adres biuro@firmare4life.pl, w temacie wpisując "Doradcy i Eksperci Fundacji". Zachęcamy do współpracy.
Poczet i Sztandar chlubą Szkoły Podstawowej w Kunowie.
Środa, 2020-09-23
W dniu 23.09.2020 roku nasza Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE  przeprowadziła w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie (Gmina Kobylanka, Powiat Stargardzki) zajęcia z uczniami w ramach zadania pod nazwą "Poczet Sztandarowy w służbie szkoły. Warsztaty szkoleniowo - metodyczne". Przedstawiona propozycja oferty szkoleniowej Fundacji została wcześniej przyjęta dzięki przychylności i zrozumienia potrzeby zorganizowania oraz przeprowadzenia warsztatów przez Dyrektora Szkoły Pana Mariusza NOSALA. Dziękujemy. Jednodniowe, jesienne warsztaty w szkole realizowane były w pełnym reżimie sanitarno-higienicznym. Objęto szkoleniem dzieci szkolne wytypowane do trzech składów Pocztu Sztandarowego szkoły. W ramach warsztatów poruszono zagadnienia szkoleniowe części teoretycznej i praktycznej. Dotyczyły one ogólnie występowania Pocztu ze Sztandarem oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie uroczystych wydarzeń. O stronę praktyczną zajęć zadbał ekspert Fundacji kpt. mgr inż. Mirosław GÓRAK. Uczniom, jak i nauczycielowi - Opiekunowi Pani Monice BŁASZCZEĆ w czasie zajęć towarzyszyły pozytywne emocje. Szkolone osoby - dziewczęta i chłopcy wykazały się determinacją w dążeniu do poznania i zdobycia nowych umiejętności, co wzbudziło w nas dumę z postawy uczniów. Dla wsparcia kondycji uczniów zadbaliśmy o poczęstunek. Ukoronowaniem warsztatów #PoczetiSztandar było uroczyste wręczenie Certyfikatu dla Pocztu Sztandarowego szkoły, drobnych upominków oraz zrobienie wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Jeszcze raz dziękujemy uczniom i Dyrekcji szkoły. Wydarzenie to dało impuls do rozwijania dalszych wzajemnych kontaktów Szkoły Podstawowej w Kunowie z Fundacją WOiB FIRMARE 4 LIFE. Działamy z myślą o wartościach #PoczetiSztandar. Album zdjęć ze szkolenia warsztatowego zamieszczamy na Facebooku. Zachęcamy do odwiedzenia nas na https://www.facebook.com/firmare4LIFE/
Spotkania autorskie z pisarzem Arturem Baniewiczem.
Piątek, 2020-09-11
Wychodzimy z nową, a zarazem według nas interesującą ofertą, którą kierujemy do szefów instytucji kultury, bibliotekarzy, czytelników oraz dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół różnych typów. Przygotowaliśmy na tą okoliczność propozycję spotkań autorskich z Pisarzem Arturem Baniewiczem. Szczegóły spotkania ustalamy telefonicznie, pisemnie, bądź elektronicznie. Dostosowujemy się do wskazanego terminu i miejsca spotkania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystko jest opracowywane i przygotowywane przez nas jako Organizatora. Koszt spotkania jest uzgadniany. Liczymy, że żywy kontakt z uznanym pisarzem w czasie spotkania wniesie głębię doznań poznawczych, jak i estetycznych jego uczestników. Zgłoszenia prosimy kierować poprzez zakładkę "Kontakt" na stronie Fundacji www.firmare4life.pl 
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za 2019 rok.
Piątek, 2020-07-17
Za nami kolejny etap podsumowań z optymistyczną wizją patrzenia w przyszłość. 

Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami, Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 rok jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 - 17.00.


Obrona cywilna i ochrona ludności w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020.
Poniedziałek, 2020-05-25

Myśl strategiczna oprócz założeń winna jeszcze posiadać praktyczną realizację. Tylko połączenie polityki, strategii i ekonomii daje możliwość w sposób odpowiedzialny oraz łatwy do zrozumienia  sprowadzić działania do poziomu realnych zadań w sferze potrzeb obrony narodowej. Tak powstała konstrukcja  całościowego ujęcia  obszaru bezpieczeństwa państwa. Ujęta w formęStrategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBN).To opisane na 38 stronach cztery (4) filary SBN 2020. Jednym z ważniejszych elementów I filaru „Bezpieczeństwo państwa i obywateli” - podpisanej przez Prezydenta RP „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020”  jest obrona powszechna. Istotnym wskazaniem SBN jest budowa  „nowego” systemu obrony powszechnej w oparciu o podmioty państwowe, samorządowe, w tym organizacje pozarządowe, ukierunkowane na zapewnienie „powszechnego charakteru obrony cywilnej i ochrony ludności”. Widzimy to jako formułowanie ważnych zadań w sferze publicznej, w systemie militarnym i pozamilitarnym w ramach szkolenia Obywateli z zakresu obrony powszechnej. Odważnym zarazem krokiem administracji publicznej będzie przekazywanie organizacjom pozarządowym zadań gromadzenia i utrzymywania zasobów materiałowych i sprzętowych. Edukowanie społeczeństwa o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze masowym,  systemach informowania i ostrzegania ludności. Ranga przekazywanej wiedzy z zakresu „bezpieczeństwa informacyjnego, powinności obywatelskich oraz zachowań prospołecznych”. To jednocześnie działanie na rzecz uwrażliwienia na odporność na zagrożenia, budowania wspólnoty i tożsamości narodowej oraz kształtowania postaw patriotycznych.

                Projektodawcom zależało na nadaniu właściwego, powszechnego wymiaru systemowi obrony cywilnej i ochrony ludności. Jak zapewniono w dokumencie, temu zagadnieniu ma służyć w niedalekiej przyszłości wydana Ustawa - w pełnym kształcie regulująca problematykę obrony cywilnej.

  Pełny tekst Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020 udostępniony jest pod linkiem  http://www.firmare4life.pl/admin/upload/artykul/zdjecie/1119_1590426227.pdf

 

Świętowanie w nadziei.
Czwartek, 2020-04-09
W niecodziennych okolicznościach, w czasie wszechobecnych ograniczeń związanych z pandemią - wchodzimy w okres świąteczny. W sposób odmienny niż zawsze. Zatrzymujemy się na chwilę, by spojrzeć z ufnością i głębią na przyjście radosnego jutra. 

Naszym Partnerom, Wolontariuszom, Darczyńcom, Sympatykom - obecnym i przyszłym:
Spokojnych, zdrowych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych

                                                                                                życzy

                                                                Zarząd i Rada Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE

 

 

Zderzenie z Obroną Cywilną.
Czwartek, 2020-04-03
Kryzys ogólnospołeczny spowodowany powstałą pandemią Covid-19 unaocznił, jak ważna w życiu społecznym jest powszechna samoobrona. Z chwilą pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego służby obrony cywilnej w czasie pokoju stanęły przed poważnym wyzwaniem. Pojawiło się pytanie. Czy potencjał ludzki i zasoby materialne w pełni zdadzą egzamin w obliczu tak nieoczekiwanego, nowego zjawiska zagrożeń ? Na ile obecnie funkcjonujące pozamilitarne ogniwa obronne, w tym szczególnie Obrona Cywilna spełniają swoją funkcję zabezpieczającą. Bowiem zawsze chodzi tu o zdrowie i życie Obywateli w sferze ochrony ludności przed katastrofalnymi zagrożeniami. Zmarginalizowanie działań Obrony Cywilnej i sprowadzenie jej do poziomu prowadzenia akcji ratunkowej, ratowniczo-gaśniczej w rejonie zaistniałej klęski żywiołowej lub katastrofy jest poważnym zawężeniem pojęcia zabezpieczenia ludności cywilnej. Wtrąćmy w nasz wywód madrość zawartą w uwadze Comte'a "Stare nie pozwala nam poznać nowego".  Obecnie rzeczywistość nas otaczająca wymusiła wysiłek intelektualny. Sprawiła, aby sfera wydobywania w naszej wyobraźni coraz to nowych scenariuszy była w kręgu szczególnego zainteresowania. O sprawach zagrożeń nacodzień zapominamy. Oddajemy tą sferę wąskiej, sprofesjonalizowanej grupie osób, a jeszcze w dużej mierze dyletantom na poziomie samorządów lokalnych miast, miasteczek, gmin, czy sołectw. Dzieje się tak, gdyż zagrożenia do tej pory współcześnie nie dotykały nas tak dotkliwie i na tak dużą skalę. Stąd stawały się "niezauważalne". Tu już nie chodzi tyle o odbicie ciosu co o złagodzenie zadanego ciosu. Za tym idzie utworzenie tzw. "marginesu bezpieczeństwa". Informowanie ludności co do sposobu zachowania się są kosztem niewielkim, a jedynie prace badawcze i ich wdrożenie są głównymi kosztami. Wydaje się, że to widzenie braków byłoby najbardziej pożądaną potrzebą i postawą służb państwowych oraz samorządowych. Tylko odpowiednie umiejscowienie Obrony Cywilnej i jej przygotowanie pozwoli w przyszłości na uratowanie wielu istnień ludzkich. Ważnym jej elementem jest właściwy dobór osób. To nagląca potrzeba otaczania się wojskowymi specjalistami. Zawód wojskowego ma swój charakter i wyraz swoistego profesjonalizmu. Domeną taktyka i zarazem cała administracja, w czym wojskowi sa najbardziej kompetentnymi. Trzeba przyznać, że ta komunikacja budzi wiele do życzenia.  Obrona Cywilna staje się ważnym ogniwem w systemie polityki bezpieczeństwa. Ważną obok Obrony Narodowej. Pilną zatem potrzebą jest widzenie Obrony Cywilnej w kontekście jest struktury, umiejscowienia, ale co najważniejsze jej potencjalnych możliwości. Przezorność wręcz nakazuje nam inaczej spojrzeć na przygotowanie struktur organizacyjnych i społeczeństwa do życia w warunkach zagrożenia. Tak ważna obecnie jest ogólna edukacja obronna. Znajomość realności zagrożeń i zasad reagowania oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia. To jednocześnie uświadomienie i zrozumienie potrzeb w obliczu rzeczywistych zagrożeń oraz wpływanie na przygotowanie społeczności do skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom. Tu nie ma miejsca na egoizm i obojętność w postrzeganiu konieczności zachowania ludzi przy życiu. Nie może być obojętności osób dokonujących kalkulacji i obliczeń finansowych. Nie musimy być koniecznie zaskoczeni, o ile wcześniej podejmiemy odpowiednie działania o charakterze zabezpieczającym. Bez echa minęły 1 Marca obchody Światowego Dnia Obrony Cywilnej. 
Zagrożenie epidemiologiczne Covid - 19.
Piątek, 2020-03-13

Odpowiedzią Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE na skierowany Apel do organizacji pozarządowych jest bieżące prowadzenie działań informacyjno - wyjaśniających w kontrze do Covid -19. Treści zamieszczanych informacji o zagrożeniu epidemiologicznym w formie komunikatów, zaleceń są dostępne na portalach społecznościowych Fundacji - Facebook, Twitter, www.firmare4life.pl. Na bieżąco śledzimy komunikaty podawane kanałami informacji @PremierRP, @MZ_GOV_PL, @GIS-gov, stop#fakenews, www.stargard.pl

Stajemy w jednym szeregu w walce z koronawirusem o bezpieczeństwo biologiczne. Nie ulegajmy emocjonalnie presji zachowań nieodpowiedzialnych. Myślmy i działajmy rozsądnie. Radykalnie ograniczajmy kontakty międzyludzkie, środowiskowe, społeczne. Słuchajmy komunikatów i stosujmy się do ich zaleceń. Obecnie zdajemy egzamin  obrony przed zagrożeniami. Właściwa postawa obywatelska poparta dyscypliną na codzień daje nam mocny oręż w walce z niewidzialnym wrogiem Covid - 19.

Treść Apelu dostępna pod linkiem https://twitter.com/BatoryFundacja/status/1238109772521639943?s=20


Esej o żołnierzach z Karty Oręża Polskiego.
Środa, 2020-03-04
W przestrzeni publicznej i medialnej funkcjonują trzy obrazy Żołnierza Polskiego ... a zarazem tak odmiennie różne oblicza jego blasku i chwały. To wszystko przeczytacie w "Eseju o żołnierzach różnych odcieni z Karty Oręża Polskiego", który dostępny jest pod linkiem http://www.firmare4life.pl/admin/upload/artykul/zdjecie/1115_1583268071.pdf
Zapraszamy do lektury. 

Konieczność wojskowa, czy konieczność urzędnicza.
Wtorek, 2020-02-11
Przyczynkiem do rozważań nad ochroną dawnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego stała się wydana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa publikacja pn. "Dziedzictwo obok Mnie - poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach". To cenne kompedium stanowi praktyczny zbiór wiedzy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego poparty aktualnym stanem wiedzy i stanem prawnym. Zapewne znajdzie ono uznanie i wsparcie członków samorządu lokalnego. Poradnik dostępny jest na naszej stronie www, w zakładce O nas -  Dokumenty i sprawozdania, poz. 15  - pod adresem  http://www.firmare4life.pl/index.php?mod=o_nas
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie wskazanie w Wykazie osób, instytucji i urzędów, z którymi warto podjąć współpracę w kwestii tworzenia wykazu lokalnego dziedzictwa - gestorów wojskowych. Ten brak wymaga dopełnienia, a tym samym ukazania organów wojskowych, jako właściwych zarządców obiektów zabytkowych na ich obszarze odpowiedzialności. Takim "strażnikiem" wojskowych nieruchomości zabytkowych w Ministerstwie Obrony Narodowej jest Podsekretarz Stanu w MON do spraw infrastruktury, czy w terenie Rejonowe Zarządy Infrastruktury. To nie konieczność wojskowa w czasie konfliktu zbrojnego, ale konieczność urzędnicza staje się niejednokrotnie siłą sprawczą zagrożenia dla obiektów infrastruktury dziedzictwa i ich wartości. Stąd tak ważne jest, aby wszelkie zmiany w otoczeniu obiektów infrastruktury wojskowej były konsultowane. Dobro publiczne wymaga podjęcia działań zapobiegających degradacji i destrukcji. Zasadnym zatem staje się wyniesienie na wyższy poziom pojęcia ochrony współczesnych i dawnych dóbr kultury, w obliczu podejmowanych co jakiś czas działań rozbiórkowych ! W odniesieniu do wojska - zagraża to bezpieczeństwu obiektów wojskowych, jako stałych miejsc dyslokacji żołnierzy.
Zjawisko to sprawia ponadto, że z pamięci przestrzennej mieszkańców znikają obiekty mające wartość historyczną, poznawczą, a niekiedy artystyczną. Spustoszenie otoczenia dokonuje się na naszych oczach, wręcz bezrefleksyjnie, koniunkturalnie dla szkody współcześnie żyjących pokoleń i późniejszych. Można domniemywać, że jest to wynik braku właściwej oceny wartości obiektu, jak i dobrze stanowionej opieki prawnej. Reasumując, ochrona dawnego i współczesnego dziedzictwa kultury materialnej wymaga promocji, uwrażliwienia społeczności lokalnych, zacieśnienia współpracy cywilnych i wojskowych instytucji oraz większej aktywności mediów społecznościowych.
Nadzieja Seniora Weterana - w Wolontariacie.
Wtorek, 2020-02-04
O Wolontariacie słyszeliśmy, słyszymy i wiemy mniej lub więcej. Mamy świadomość jego wartości, znaczenia i miejsca w przestrzeni publicznej. Czy jednak tak do końca jesteśmy przekonani i otwarci na drugą osobę ?!  Szybkość życia, tempo zmian, wielotorowość naszych działań sprawia, że brakuje nam czasu dla siebie, rodziny, przyjaciół. Może wskazanym jest ... zatrzymanie się. Refleksja nad tym, czy "mieć" lub "być". Tu i teraz ! A może jedno i drugie ... To zależy od nas samych. Jak postrzegać będziemy otaczającą nas rzeczywistość - w bliskości osób, czy w oparach wirtualnego świata. Niejednokrotnie pośpiesznie mijamy anonimowo osoby starsze nie wiedząc, że oczekują naszego wsparcia w niedoli, w samotności, w udręce dnia codziennego. Nie materializujemy naszej dobrej woli bycia potrzebnym, robienia czegoś dobrego. To tak niewiele ... Jakże często idziemy na skrót w postawie i w myśleniu - wrzucę grosz, poczuję się spełniona/y. Tylko pytanie: I co dalej ... ? Zapominam ... ! Żyję dla siebie ... 
Można mieć korzyści płynące z pracy w Wolontariacie, więcej na http://www.firmare4life.pl/index.php?mod=wsparcie
Wolontariat to inna pomoc, nie zinstytucjonalizowana. Otwarta na osoby starsze, samotne i chore, osoby niepełnosprawne. Bliskie są nam potrzeby osób starszych szukających wsparcia. Zgłoś się do nas, lub zgłoś Ci bliską osobę - tel. 579356701
Nowy skok na Nowy Rok 2020.
Środa, 2020-01-01

 

Wszystkim naszym Partnerom, Wolontariuszom, Darczyńcom, Sympatykom - obecnym i przyszłym:
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2020

                                                                                                życzy

                                                                Zarząd i Rada Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE

 


 

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.
Piątek, 2019-12-06
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego w ramach projektu pn. "ASYSTA młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej. Warsztaty szkoleniowo-metodyczne" - zostało złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28.11.2019 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 12325,00 zł. Sprawozdanie z wykonania przedmiotowego zadania publicznego zostało przyjęte.
Powstanie nowej jakości Pocztu sztandarowego szkół Pomorza Zachodniego.
Poniedziałek, 2019-11-04

 

Warsztaty #PoczetiSztandar w ramach projektu pn. "ASYSTA młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej. Warsztaty szkoleniowo-metodyczne" dobiegły końca. Nastał czas na podsumowanie. Ponad dwa miesiące przygotowań zadania projektowego. Cztery dni szkolenia warsztatowego. Pobyt w 4 (czterech) miastach Województwa Zachodniopomorskiego - Koszalinie, Stargardzie, Szczecinie, Świdwinie. To 46 (czterdzieści sześć) Szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 26 (dwudziestu sześciu) miejscowości naszego regionu Pomorza Zachodniego (Białogardu, Choszczna, Goleniowa, Gościna, Gryfina, Grzędzic, Ińska, Kalisza Pomorskiego, Korytowa, Koszalina, Małkocina, Marianowa, Nowogardu, Połczyna-Zdroju, Rąbina, Rogowa, Sianowa, Stargardu, Szczecina, Szczecinka, Świdwina, Trzebiatowa, Trzebieży, Trzygłowa, Węgorzyna,  Żukowa) -  odpowiedziało chęcią udziału w projekcie Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.  Na warsztaty stawił się sam "Kwiat Szkoły".  Dyscyplina uczestnictwa uczniów wraz z nauczycielami  w warsztatach, pełne i mądre zaangażowanie w czasie szkolenia -  zaowocowało powstaniem 140 osobowej profesjonalnie przygotowanej młodej wspólnoty skupionej wokół Sztandaru Szkoły - gotowej do wystąpień publicznych w ważnych wydarzeniach o charakterze uroczystym, podniosłym. Naszym zdaniem dało to wyraz dbania o wagę i wymowę symbolu, jak i  działania Pocztu pod rozwiniętym Sztandarem Szkoły.  To była obopólna radość dzielenia się wiedzą i rozwijaniem sprawności działania uczniów ze Sztandarem i nauczycielami występującymi w roli instruktorów (Opiekunów). DZIĘKUJEMY.

Terminy jesiennych warsztatów szkoleniowych #PoczetiSztandar
Środa, 2019-10-02

 

 

Podajemy ustalone terminy szkoleń warsztatowych w ramach projektu "ASYSTA młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej. Warsztaty szkoleniowo - metodyczne": Świdwin - 22 października 2019 r., Stargard - 24 października 2019 r., Szczecin - 28 października 2019 r., Koszalin - 30 października 2019 r.

Przypominamy - na zgłoszenia czekamy do 9 października 2019 r. (środa). Informację o zakwalifikowaniu Szkoły prześlemy na wskazane adresy mailowe do godziny 14.00  dnia 11 października 2019 r. (piątek). WAŻNE - potwierdzić swą obecność na szkoleniu po otrzymaniu wiadomości mailowej o zakwalifikowaniu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres firmare.stargard@gmail.com lub biuro@firmare4life.pl

Serdecznie zapraszamy !

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Warsztaty młodych z regionu Pomorza Zachodniego #PoczetiSztandar.
Poniedziałek, 2019-08-26

 

Rozpoczynamy realizację projektu „Asysta młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej. Warsztaty szkoleniowo – metodyczne”, który wzbudzi  naszym zdaniem zainteresowanie nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem przewodnim jest Poczet Sztandarowy. Jako pierwsza - profesjonalnie reprezentująca szkołę żywa wizytówka młodych uczniów, skupiona pod jednym SZTANDAREM.

         Z uwagi na innowacyjność zadania publicznego #PoczetiSztandar i jego ciągłą aktualność, widzimy jego szczególny wymiar w atmosferze wydarzeń obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej na terenie miast, miasteczek i miejscowości gmin Pomorza Zachodniego.


                           POCZET SZTANDAROWY – chlubą każdej SZKOŁY


Proponujemy jesienne warsztaty szkoleniowe i zapraszamy trzyosobowe składy Pocztów Sztandarowych wraz z ich Opiekunami szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego


                              na jednodniowe bezpłatne szkolenie, które obejmie m.in.:


- znajomość Sztandaru jako symbolu tradycji, historii i męstwa;

- wiedzę z zakresu udziału Pocztów Sztandarowych w organizowanych wydarzeniach o charakterze uroczystym;

- nabycie umiejętności posługiwania się Sztandarem;

- poznanie sposobu postępowania indywidualnego i zespołowego Pocztów Sztandarowych;

- znajomość zadań i zasad występowania przez osoby funkcyjne wchodzące w skład Pocztów Sztandarowych i ich Opiekunów;

- wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie uroczystych wydarzeń.


Szkolenia warsztatowe odbędą się w 4 (czterech) miastach Województwa Zachodniopomorskiego:  Koszalin, Stargard, Szczecin, Świdwin.


Rekrutację rozpoczynamy od 2.09.2019 r., która potrwa do 9.10.2019 r. Ilość miejsc ograniczona.


Przy zgłoszeniu należy podać: pełną nazwę szkoły, wskazać wybrane miasto jako jedno miejsce szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa 3 osobowego składu Pocztu Sztandarowego i jego Opiekuna. Zajęcia warsztatowe odbędą się w II (drugiej) połowie października 2019 roku. Dokładny termin wraz z podaną godziną i miejscem warsztatów zostanie podany szkołom po zakończonej pozytywnej rekrutacji. Zapraszamy do zgłoszenia szkoły poprzez zakładkę "Kontakt" zamieszczoną na platformie Fundacji www.firmare4life.pl 

Wysokość dofinansowania zadania publicznego wynosi - 10050,00 zł


                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY


                                  Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa ZachodniopomorskiegoSprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za 2018 rok.
Piątek, 2019-07-12

Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami, Sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE oraz Sprawozdanie finansowe za 2018 rok jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 - 17.00.

Przyszłość z pasją miłym wyzwaniem.
Piątek, 2019-02-15

 

Wybór własnej drogi życiowej na progu dorosłości jest zawsze wyzwaniem. Targają nami wówczas różne emocje. Staramy się zaplanować swoją przyszłość, która będzie miała swój rytm i stanie się dla nas pożyteczna. Niejednokrotnie towarzyszy temu zamysłowi rozszerzenie swoich zainteresowań i pasji. Tą pasją pożyteczną a zarazem nieszkodliwą może okazać się dla Ciebie służba w szeregach Wojska Polskiego. Polecamy i jednocześnie odsyłamy do lektury Poradnika, który jest dostępny w zakładce O nas - Dokumenty i sprawozdania, pod adresem http://www.firmare4life.pl/index.php?mod=o_nas

Życzymy owocnej lektury i trafnego wyboru. Powodzenia !

 

 

Program Legia Akademicka dla uczelni.
Środa , 2019-01-23

Do 25 stycznia 2019 r. wszystkie uczelnie zainteresowane przystąpieniem do programu Legia Akademicka mają czas na złożenie wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje dla uczelni, które chciałyby przystąpić do programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego >>> https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka-informacje

 

Aktywni Obywatele.
Wtorek, 2019-01-08

 
Konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele

Fundusz Aktywni Obywatele będzie wspierał finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach:
•    demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość;
•    prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względy na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
•    sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację;
•    równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
•    środowisko i zmiany klimatyczne.
   Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i materiał do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje. aktywniobywatele.org.pl

Obecność zbliżającego się Nowego Roku.
Środa, 2018-12-19

 

 

Koniec roku to również czas podsumowań, refleksji i stojących przed Fundacją WOiB FIRMARE 4 LIFE nowych wyzwań. Zarząd i Rada Fundacji ma pełny obraz mijającego roku. Z optymizmem patrzymy w przyszłość - pełni nadziei, woli i determinacji w działaniu na rzecz społeczności. Tym bardziej, że przyświeca nam Misja Fundacji.

                    Wszystkim naszym Partnerom, Wolontariuszom, Darczyńcom, Sympatykom - obecnym i przyszłym:

                    Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2019

                                                                                                życzy

                                                                Zarząd i Rada Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE

                                                                                                           

Współpraca i partnerstwo z Zachodniopomorską Federacją Pozarządową.
Poniedziałek, 2018-12-10

 

 

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że nasza Fundacja została Członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej. Jesteśmy przekonani, że to Członkostwo zobowiązuje.

Drogi do Niepodległości 1914-1919.
Czwartek, 2018-11-22

 

 

Drogi do niepodległości 1914-1919 - w chronologicznym układzie -  w interesującym opracowaniu dr Zbigniewa MOSZUMAŃSKIEGO z Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Zapraszamy do lektury. Materiał udostępniony jest pod wskazanym poniżej linkiem.

http://www.two.com.pl/niepoleg%c5%82a.html

 

100 - lecie odzyskania WOLNOŚCI - NIEPODLEGŁOŚCI 2018.
Niedziela, 2018-11-11

 

Wielka wartość utracenia i odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI. Jakże spragnieni jesteśmy jako społeczeństwo i państwo WOLNOŚCI.

Życzymy Ci POLSKO na następne 100 lat i kolejne lata Wspaniałego Rozwoju Cywilizacyjnego - Gospodarczego, Ekonomicznego, Społecznego, Kulturalnego, Edukacyjnego, Sportowego i Obronnego. Nasze serca są dla Ciebie - Ojczyzny. WIWAT POLSKA ! Składają Członkowie Rady i Zarządu Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE.

Naszym źródłem edukacja i atutem fachowa wiedza.
piątek, 2018-10-05

 

Warto zauważyć, że miernikiem każdego postępu jest przemiana na rzecz rozwoju osobowości jednostek i grup społecznych. Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że tylko wartościowa edukacja i wychowanie może przynieść pożądane efekty. Oczywiście nie pozostawiona bez krytyki. Wpływać zatem winna ona na racjonalne normy postępowania jednostek w ramach demokratycznych zasad działania. Tym stanem wskazanym i pożądanym jest wychowanie patriotyczne i obronne ODPOWIEDZIALNEGO OBYWATELA. Szanującego tradycje narodowe, będącego ciekawego świata, otwartego na inne kultury oraz krytykę, dociekliwego, szukającego kontaktów do współpracy poza granicami państwa.

Miejsce Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE jako partnera społecznego.
Czwartek, 2018-09-20

 

Każdego dnia pracujemy, nabywamy doświadczenie oraz łączymy się w wysiłku na rzecz ważnych i pomocnych projektów. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, instytucjami oraz indywidualnie z osobami. Zapraszamy do kontaktu z Fundacją WOiB FIRMARE 4 LIFE. Wspólnie możemy reprezentować ważne sprawy i problemy.

System bezpieczeństwa w strukturze administracyjnej.
Sobota, 2018-09-15

W dniu 12 września 2018 roku nakładem Towarzystwa Wiedzy Obronnej ukazała się pierwsza monografia, dotycząca bezpieczeństwa w powiecie. Autorem publikacji jest dr Robert DYNAK. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: http://two.com.pl/ systemy-bezpieczenstwa-w-po wiecie.html  Osoby prywatne i instytucje zainteresowane nabyciem monografii są proszone o składanie zamówień na adres email: towwdzob@op.pl

Zbiór przydatnych łaczy i ciekawych stron www.
Środa, 2018-08-29

 

Polecamy "ZBIÓR PRZYDATNYCH ŁĄCZY I CIEKAWYCH STRON www".

Dostępny w zakładce O nas -  Dokumenty i sprawozdania  - pod adresem  http://www.firmare4life.pl/index.php?mod=o_nas

 

 

 


O bezpieczeństwie w Roku Jubileuszu NIEPODLEGŁEJ.
Wtorek, 2018-08-07

 

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych w dniach 3 - 5.10.2018 r. zapraszają na otwartą VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego. Konferencja będzie jednym z ważnych punktów oficjalnych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rejestracja jest dostępna pod adresem http://konferencjabezpieczenstwanarodowego.ksoin.pl


 

Informacja roczna finansowa Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Sobota, 2018-07-14
Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. z późniejszymi zmianami, sprawozdanie finansowe Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE za 2017 rok jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 - 17.00.
Przyjęty Kodeks Etyczny obowiązujący w Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Sobota, 2018-06-30

 

Przestrzegamy zasad Kodeksu Etycznego obowiązującego w Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE.

Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 30.06.2018 r. Uchwałą Nr 2/III/2018 przyjął "Kodeks Etyczny obowiązujący w Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE".

Dokument jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 - 17.00.W IPN o historii i tradycjach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
Poniedziałek, 2018-06-11

 

W Warszawie Konferencja  Naukowa pt. 100 - LECIE 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH. W programie: Historia i Tradycja 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Prelegentami - przedstawiciele Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Biura Historycznego i Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Konferencja odbędzie się w Sali Centrum Edukacyjnego IPN w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 11.00.

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich wpisał się chlubnie na piękne KARTY HISTORII ORĘŻA POLSKIEGO.

Należy nadmienić, że podtrzymywanie tradycji Oręża Polskiego jest domeną niewielu stowarzyszeń. Wydawałoby się, że  jest to w głównej mierze dzieło i duży wysiłek władz wojskowych. Otóż nie tylko... Na szczególne wyróżnienie zasługuje Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Od wielu, wielu lat  pielęgnuje i przywołuje pamięć o Żołnierzach/Ułanach, ich Rodzinach, Środowiskach zżytych z Pułkiem oraz o osobach i Sympatykach.

GRATULUJEMY i życzymy owocnej dyskusji w czasie Konferencji.

 

 

RODO po wdrożeniu w Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Poniedziałek, 2018-05-28

 

 


Mając na uwadze obowiązki, wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – przedstawiamy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE z siedzibą w Stargardzie.

 

W tym celu opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej Klauzulę Informacyjną dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych (w dziale O Nas - Dokumenty i sprawozdania), w treści której wyjaśniamy Państwu  zasady przetwarzania danych.

 

Powstają kolejne Oddziały Towarzystwa Wiedzy Obronnej.
Wtorek, 2018-05-22

 

 Towarzystwo Wiedzy Obronnej, z inicjatywy Pana profesora Pawła Soroki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - powołało

Oddział

TWO w Kielcach z siedzibą przy Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Polityki Międzynarodowej i
Bezpieczeństwa. Gratulujemy !

 


DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ !
Niedziela, 2018-01-28

OFERTA ODBYCIA PRAKTYKI.
Sobota, 2018-01-27

Informacja roczna Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Poniedziałek, 2018-01-08

 

 

Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. z późniejszymi zmianami, sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE i sprawozdanie finansowe za rok 2016 jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 – 17.00. 


 

Życzenia Bożonarodzeniowe.
Piątek, 2017-12-22
Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku, spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary szczęścia i powodzenia życzy Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE
PODRÓŻOWANIE I WYPOCZYNEK Z TRADYCJĄ.
Piątek, 2017-12-22

    Prowadzenie usługi turystycznej pod nazwą „TRAVELWOJ Usługi Turystyczne” jest nową usługą prowadzoną przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE - nawiązującą do najlepszych tradycji turystyki wojskowej. Rozwijamy tą usługę po zakończonych z powodzeniem wynikiem rozmów z partnerem wywodzącym się ze środowiska wojskowego. Owocem – Umowa o świadczenie usług turystycznych. Decyzja Fundacji o świadczeniu usług na rzecz Biura Podróży ADARA i jej partnerów nie jest przypadkowa. Rodziny wojskowe z Wrocławia prowadzą Biuro Podróży od ponad 20 – tu lat. Wysokie standardy organizacji wypoczynku, dbanie o poczucie bezpieczeństwa to atuty turystyki stworzone przez ADARĘ. Mamy możliwość wspólnie z Organizatorem decydować dokąd wyjeżdżamy i co zwiedzamy, tylko po to, abyśmy byli zadowoleni jak oceniają to klienci Biura Podróży ADARA i inni klienci Dolnego Śląska. Stąd posiadamy ofertę wypoczynku odmienną od stargardzkich biur i agencji podróży.Współpraca Fundacji z ADARĄ i jej partnerami zapewni, że społeczność Stargardu i regionu będzie korzystała z wypoczynku organizowanym na jak najwyższym poziomie.

 

              Z A P R A S Z A M Y

TravelWoj Usługi Turystyczne.
Piątek, 2017-12-22
Pomagamy KOMBATANTOM.
Piątek, 2017-11-10

Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE pomaga członkom Rodzin zmarłych Kombatantów i Weteranów oraz żyjącym Kombatantom, Weteranom - w uzyskaniu Decyzji administracyjnej Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Uzyskanie i potwierdzenie statusu związane jest z przyznaniem osobie uprawnionej bezterminowo i bez względu na dochód comiesięcznego świadczenia pieniężnego oraz nowych uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej.

Szkolenie instruktorsko - metodyczne - A.H. ASYSTA HONOROWA.
Piątek, 2017-10-27
Wspólne szkolenie instruktorsko - metodyczne części pocztów sztandarowych Ziemi Stargardzkiej w ramach projektu A.H.ASYSTA HONOROWA (Program SPOŁECZNIK) -  dało Fundacji i uczestnikom nowe doświadczenie. DZIĘKUJEMY. 
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE.
Czwartek, 2017-09-28

Zapraszamy na szkolenie pocztów sztandarowych w ramach projektu A.H. ASYSTA HONOROWA.

27.10.2017r.
Godzina 9:00
Czerwone Koszary, ul. Zwycięzców 1

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu oraz agendę szkolenia prześlemy adresatom mailem lub skontaktujemy się telefonicznie.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: firmare.stargard@gmail.com lub telefoniczny: +48 729-549-514

Do zobaczenia

INACZEJ O PROJEKCIE A.H. ASYSTA HONOROWA FUNDACJI WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Sobota, 2017-09-23

 

Dzięki realizowanemu projektowi A.H. ASYSTA HONOROWA 60 odbiorców z 15 podmiotów
z terenu Miasta i Gminy Stargard nabędzie kompetencje w zakresie posługiwania się sztandarem oraz występowania w składzie pocztu sztandarowego. Projekt umożliwi ujednolicenie i zgranie pocztów sztandarowych w czasie wystąpień publicznych. W ramach projektu zostanie opracowana
i wydana 15 podmiotom uczestniczącym w szkoleniu broszura-informator. Na platformie internetowej Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE będzie umieszczona Baza Danych o podmiotach posiadających sztandar, sztandarach, składach pocztów sztandarowych. Fundacja będzie świadczyła na rzecz podmiotów ubiegających się o nadanie sztandaru – usług doradczych, konsultacyjnych, organizacyjno-technicznych.

www.firmare4life.pl

firmare.stargard@gmail.com

www.twitter.com/FIRMARE4LIFE


 

 
                           Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

                                                                                                          

Projekt A.H. ASYSTA HONOROWA.
Środa, 2017-09-06

Od 1 lipca do 31 października 2017 roku Fundacja Wspierania Obronności
i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE realizuje projekt A.H. ASYSTA HONOROWA.

W związku z tym zapraszamy wszystkie podmioty posiadające sztandar do przesłania

w terminie do 21 września 2017 r.:

1.Historii posiadanego sztandaru (max 0,5 strony).

2. Zdjęcia sztandaru (awers i rewers, format zdjęcia JPG).

3. Dopisek w wiadomości email: „Wyrażam zgodę na umieszczenie powyższych wiadomości w publikacji broszury-informatora oraz w Bazie Danych w ramach realizacji projektu A.H. ASYSTA HONOROWA przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE”.

4.Potwierdzenia udziału 3 osobowego składu pocztu sztandarowego wraz ze sztandarem oraz opiekuna w jednodniowym szkoleniu w październiku 2017 r. Bliższe informacje o szkoleniu zostaną przesłane w terminie późniejszym.

Zgłoszenie umożliwi, że:

1) Wasz sztandar znajdzie własne godne miejsce wśród innych stargardzkich sztandarów wymienionych tak w publikacji jak i zawartych w Bazie Danych Fundacji.

2) Wasze osoby wchodzące w skład pocztu sztandarowego będą posiadały umiejętność

profesjonalnego udziału w ważnych wydarzeniach, uroczystościach, ceremoniach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 
                           Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

                                                                                                          

 

WSPÓŁCZESNE SZTANDARY NA ZIEMI STARGARDZKIEJ.
Wtorek, 2017-09-05

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE  w ramach projektu A.H. ASYSTA HONOROWA chce wesprzeć profesjonalny udział pocztów sztandarowych partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich, instytucji, firm w ważnych wydarzeniach. Nada nowy wymiar upowszechnianiu i propagowaniu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Stargard (poprzez dostęp do Bazy Danych) wiedzy o podmiotach posiadających sztandar, sztandarach, składach pocztów sztandarowych. Zapewni aktualizację Bazy Danych na platformie internetowej www.firmare4life.pl

Fundacja będzie świadczyła na rzecz podmiotów ubiegających się o nadanie sztandaru – usługi doradcze, konsultacyjne, organizacyjno-techniczne.


 

Pomóż nam utworzyć Bazę Danych.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

                                                                                                                

Kampania FIRMARE 4 LIFE na rzecz wiedzy o Sztandarach i Asyście Honorowej.
Czwartek, 2017-08-31

Co roku mają miejsca na terenie Miasta i Gminy Stargard ważne wydarzenia z okazji obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń oraz uroczystości własne towarzyszące szczególnym wydarzeniom w życiu partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowych. Uczestniczysz w nich, uczestniczą Twoi najbliżsi, znajomi, młodsi i starsi.

Wasze zaangażowanie, wiedza o sztandarze i nabycie nowych umiejętności nada nową jakość pełnienia służby sztandarowej. Twoja szkoła, organizacja, przedsiębiorstwo, instytucja będzie godnie reprezentowana.

Bądź osobą w składzie pocztu sztandarowego jako jednego z ważnych elementów asysty honorowej każdej uroczystości o wymiarze patriotycznym. To asysta honorowa nadaje szczególną oprawę ważnym wydarzeniom.

Czekamy na Wasze zgłoszenia trzyosobowego pocztu sztandarowego oraz opiekuna do udziału w certyfikowanym, październikowym szkoleniu w Stargardzie w ramach Projektu A.H. ASYSTA HONOROWA - firmare.stargard@gmail.com
Otwarcie biura Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Sobota, 2016-06-24
W dniu 24.06.2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej kwatery Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE przy ulicy Serbskiej 9 w Stargardzie. Uczestnikami byli Członkowie oraz Sympatycy Fundacji. Dziękujemy wszystkim serdecznie za przybycie. 
II EDYCJA SZKOLENIA POCZTÓW SZTANDAROWYCH I FLAGOWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH, SZKÓŁ, ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
Piątek, 2017-04-14
W dniu 12.04.2017 roku obyła się II edycja SZKOLENIA POCZTÓW SZTANDAROWYCH I FLAGOWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH, SZKÓŁ, ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – zorganizowanego i przeprowadzonego przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE. Zajęcia teoretyczne zrealizowano w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie. Szkoleni poznali zasady organizacji uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym z udziałem pocztów sztandarowych organizacji (szkół) oraz wojskowej asysty honorowej.
Drugą część szkolenia stanowiły zajęcia praktyczne, które zostały przeprowadzone w Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata gdzie osoby wchodzące w skład pocztów sztandarowych wykonali próbne działania – wejście i wyjście z obiektu sakralnego oraz trenowali zachowanie w czasie Mszy Św. (Nabożeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem zachowania podczas Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej. 
 Na Rynku Staromiejskim żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej zaprezentowali działanie pocztu flagowego w czasie uroczystego wydarzenia (apelu) – pokaz podniesienia Flagi RP.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Grzegorza Konopczyńskiego Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie, Księdza Proboszcza Parafii pw. NMP Królowej Świata Janusza Posadzy, Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej płk Piotra Trytek za pomoc w realizacji szkolenia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego szkolenia i zapraszamy na III edycję w październiku 2017 roku !
Lista uczestników szkolenia:
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie
ZS NR 5 Stargard
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział Stargard 
Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie
ZSBT
Szkolenie Pocztów Sztandarowych partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowychI
Wtorek, 2017-02-28

W dniu 28.02.2017 r. odbyło się w Klubie 12 Brygady Zmechanizowanej szkolenie POCZTÓW SZANDAROWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH, SZKÓŁ, ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - zorganizowane przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE. Zajęcia szkoleniowe zostały przeprowadzone przez Zarząd i Sympatyków Fundacji, m.in. Mateusza DOMINIAKA. Udział wzięło 63 osoby.

Szkoleni poznali zasady i formy określające zespołowe i indywidualne zachowanie osób cywilnych, ogólne zasady organizacji i udziału cywilnych pocztów sztandarowych w uroczystościach własnych oraz z udziałem wojskowej asysty honorowej. Uczestnicy szkolenia poznali praktyczne umiejętności chwytów ze sztandarem.

W zajęciach wzięli udział uczniowie i opiekunowie z wymienionych poniżej szkół i organizacji pozarządowych:
• II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida (Stargard)
• Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie Szczec. im. Jana Brzechwy 
• Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie
• Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego (Stargard)
• Związek Sybiraków – Oddział Rejonowy w Stargardzie
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział 
 Stargard
• Szkoła Podstawowa Nr 1 (Stargard)
• Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie 
• Gimnazjum Nr 4 
• Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika (Stargard)
• Gimnazjum Nr 2 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Stargard)
• Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II (Stargard)
• Zespół Szkół Budowlano-Technicznych

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie. Szkolenie było z myślą o Was. Czekamy na Was w kwietniu. Do zobaczenia wkrótce!

PROGRAM EDUKACYJNY.
Wtorek, 2016-10-25
W dniach 25-26-27.10.2016 r. Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE zrealizowała z udziałem znanych osób związanych z Fundacją – PROGRAM EDUKACYJNY zatytułowany - „Zakręty myśli wojskowej – lekcja wychowania, patriotyzmu, odpowiedzialności i autorealizacji” – w ramach którego uczniowie, nauczyciele, wychowawcy Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie oraz Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach mieli możliwość udziału w spotkaniu autorskim PISARZA Z WETERANEM WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ”.
Zajęcia panelowe w ramach Programu Edukacyjnego na terenie 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów.
Środa, 2016-10-19
W dniu 19.10.2016 r. uczniowie trzech klas Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie dzięki Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE - uczestniczyli w zajęciach panelowych w ramach Programu Edukacyjnego na terenie 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów. W ramach zajęć uczniowie pierwszych i drugich klas mieli możliwość poznania historii i tradycji batalionu, sprzętu wojskowego, osiągnięć szkoleniowych i bojowych, zaangażowanie oraz udział żołnierzy-saperów w misjach stabilizacyjnych poza granicami państwa. Program edukacyjny był realizowany pod nazwą „Historia stargardzkich żołnierzy – Saperów - Ambasadorów świata w Polsce - w misjach pokojowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
Rozpoczęcie działalności Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE.
Środa, 2016-02-22
W najbliższym czasie w Stargardzie rozpocznie działalność Fundacja  Wspierania Obronności  i  Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, której misją jest  przede wszystkim praca nad bezpieczeństwem osób, grup społecznych,  mieszkańców miasta oraz regionu. Ważne jest również  wzbudzanie pełnego  i otwartego zaufania do poczynań Fundacji oraz uaktywnienie  zainteresowania  miejscowej społeczności problematyką i sprawami  związanymi z szeroko  rozumianą obronnością  i  bezpieczeństwem. 
 
   Bezpośrednie działania Fundacji mają być podejmowane na rzecz obrony  życia, ochrony zdrowia, edukacji i wychowania patriotyczno-obywatelskiego  oraz świadczenia usług socjalnych. W kręgu fundamentalnych zagadnień, które  leżą w optyce zainteresowań Fundacji mieszczą  się ściśle związane ze sobą  kwestie tworzące triadę: społeczność lokalna – obrona – bezpieczeństwo. 
 
   W związku z tym Fundacja będzie wspierała przedsiębiorczość i wszelkie  inicjatywy lokalne oraz regionalne, włączy się również  do  konkursów  grantowych, aby jak najlepiej realizować swoje zadania, np. związane z organizowaniem i finansowaniem przedsięwzięć dotyczących promocji,  podtrzymywania, upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  i prezentacji obronności i bezpieczeństwa,  działalności oświatowej czy ochrony  środowiska. 
 
   Ważnym zadaniem będzie też współpraca i udzielanie pomocy -w  ramach  możliwości Fundacji – stowarzyszeniom i klubom zrzeszających byłych  żołnierzy, weteranów, kombatantów, funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych, osób uprawiających strzelectwo sportowe, szkół prowadzących  klasy o profilu wojskowym, ochrony i bezpieczeństwa. 
 
   Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE organizacyjnie, rzeczowo i finansowo  chce wspierać lokalne samorządy, szkoły, przedsiębiorstwa, jednostki  i instytucje wojskowe, które realizują działalność promocyjną i zadania na rzecz  obronności, bezpieczeństwa i kryzysu. 
 
   Kolejnym nie mniej istotnym zamierzeniem Fundacji Wspierania  Obronności  i  Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE jest integracja i skupienie  wokół idei Fundacji środowiska byłych żołnierzy, weteranów, kombatantów,  członków pozostałych służb mundurowych, pracowników naukowych, dzieci,  młodzieży szkolnej i akademickiej, przedsiębiorców, samorządowców,  dziennikarzy, działaczy kulturalnych z różnych środowisk, szerokiego ruchu  twórców, artystów, animatorów kultury. 
 
   Fundacja chce także wspierać  działania związane z planowaniem,  rozbudową i modernizacją lokalnej infrastruktury na potrzeby kryzysu, obrony i ochrony oraz mające na celu rewitalizację obiektów kultury wojska, budowli  warownych i obronnych. 
 
   Zadaniem równie ambitnym dla nowej Fundacji jak już wymienione jest  prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej, promocyjnej  w obszarze obronności i dziedzin pokrewnych, organizowanie szkoleń, obozów,  warsztatów, w tym również pomoc w kształceniu wolontariuszy.  
 
   Założycielem a jednocześnie Fundatorem Fundacji WOiB FIRMARE  4 LIFE jest major Zbigniew Pałaczyński, którego zamiarem jest, by Fundacja   osiągnęła status  organizacji skutecznej, innowacyjnej, integrującej środowisko  oraz nowoczesnej w zakresie załatwiania spraw proobronnych, społecznych,  kulturalno-oświatowych, gospodarczych, ponadto by osiągnęła sukcesy  w  pozyskiwaniu pieniędzy na cenne dla społeczności inicjatywy. 
 
   Statut Fundacji został już opracowany i  zgodnie z nim - Fundator powołał   pierwszy skład Członków Zarządu i Członków Rady Fundacji. Osoby, które   wchodzą w skład organów Fundacji wywodzą się przede wszystkim  ze  środowiska żołnierzy, weteranów, przedsiębiorców, twórców kultury,  nauczycieli. Są to osoby znane w środowisku stargardzkim, a dzięki nim  
 
   Fundacja  ma szansę zdobyć społeczne zaufanie. Niezwykle cenna będzie też   przychylność miejscowych mass mediów. Idee założenia Fundacji  i  zakres jej  działalności są również zbieżne z poglądami i zainteresowaniami szeregu innych  osób, które zgłosiły już swoje  poparcie dla pracy na rzecz nowej Fundacji. 
 
      6 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Fundacji. W czasie  spotkania niezwykle mocno  zaakcentowano, że Rada Fundacji nie będzie nią  tylko z nazwy lecz  taką, która  naprawdę będzie działać. Osoby wybrane do  Rady Fundacji nie tylko znajdą  czas na pracę, ale przede wszystkim zechcą go  poświęcić na  to, aby  skutecznie realizować cele Fundacji. 
 
   Zamierzenia szczegółowe do realizacji na najbliższe miesiące przez  nowopowstającą Fundację zostaną wypracowane podczas kolejnego spotkania  Rady Fundacji, które planowane jest na drugi kwartał bieżącego roku. 

Skontaktuj się z nami