AKTUALNOŚCI
Terminy. Jesienne warsztaty szkoleniowe #PoczetiSztandar
Środa, 2019-10-02

 

 

Podajemy ustalone terminy szkoleń warsztatowych w ramach projektu "Asysta młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej ...":

ŚWIDWIN - 22 października 2019 r.

STARGARD - 24 października 2019 r.

SZCZECIN - 28 października 2019 r.

KOSZALIN - 30 października 2019 r.

Przypominamy - na zgłoszenia czekamy do 9 października 2019 r. (środa). Informację o zakwalifikowaniu Szkoły prześlemy na wskazane adresy mailowe do godziny 14.00  dnia 11 października 2019 r. (piątek). WAŻNE - potwierdzić swą obecność na szkoleniu po otrzymaniu wiadomości mailowej o zakwalifikowaniu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres firmare.stargard@gmail.com lub biuro@firmare4life.pl

Serdecznie zapraszamy !

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Warsztaty młodych z regionu Pomorza Zachodniego #PoczetiSztandar.
Poniedziałek, 2019-08-26

 

Rozpoczynamy realizację projektu „Asysta młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej. Warsztaty szkoleniowo – metodyczne”, który wzbudzi  naszym zdaniem zainteresowanie nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem przewodnim jest Poczet Sztandarowy. Jako pierwsza - profesjonalnie reprezentująca szkołę żywa wizytówka młodych uczniów, skupiona pod jednym SZTANDAREM.

         Z uwagi na innowacyjność zadania publicznego #PoczetiSztandar i jego ciągłą aktualność, widzimy jego szczególny wymiar w atmosferze wydarzeń obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej na terenie miast, miasteczek i miejscowości gmin Pomorza Zachodniego.


                           POCZET SZTANDAROWY – chlubą każdej SZKOŁY


Proponujemy jesienne warsztaty szkoleniowe i zapraszamy trzyosobowe składy Pocztów Sztandarowych wraz z ich Opiekunami szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego


                              na jednodniowe bezpłatne szkolenie, które obejmie m.in.:


- znajomość Sztandaru jako symbolu tradycji, historii i męstwa;


- wiedzę z zakresu udziału Pocztów Sztandarowych w organizowanych wydarzeniach o charakterze uroczystym;


- nabycie umiejętności posługiwania się Sztandarem;


- poznanie sposobu postępowania indywidualnego i zespołowego Pocztów Sztandarowych;


- znajomość zadań i zasad występowania przez osoby funkcyjne wchodzące w skład Pocztów Sztandarowych i ich Opiekunów;


- wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie uroczystych wydarzeń.


Szkolenia warsztatowe odbędą się w 4 (czterech) miastach Województwa Zachodniopomorskiego:  Koszalin, Stargard, Szczecin, Świdwin.


Rekrutację rozpoczynamy od 2.09.2019 r., która potrwa do 9.10.2019 r. Ilość miejsc ograniczona.


Przy zgłoszeniu należy podać: pełną nazwę szkoły, wskazać wybrane miasto jako jedno miejsce szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa 3 osobowego składu Pocztu Sztandarowego i jego Opiekuna. Zajęcia warsztatowe odbędą się w II (drugiej) połowie października 2019 roku. Dokładny termin wraz z podaną godziną i miejscem warsztatów zostanie podany szkołom po zakończonej pozytywnej rekrutacji. Zapraszamy do zgłoszenia szkoły poprzez zakładkę "Kontakt" zamieszczoną na platformie Fundacji www.firmare4life.pl


                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY                                  Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za 2018 rok.
Piątek, 2019-07-12

Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami, Sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE oraz Sprawozdanie finansowe za 2018 rok jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 - 17.00.

Przyszłość z pasją miłym wyzwaniem.
Piątek, 2019-02-15

 

Wybór własnej drogi życiowej na progu dorosłości jest zawsze wyzwaniem. Targają nami wówczas różne emocje. Staramy się zaplanować swoją przyszłość, która będzie miała swój rytm i stanie się dla nas pożyteczna. Niejednokrotnie towarzyszy temu zamysłowi rozszerzenie swoich zainteresowań i pasji. Tą pasją pożyteczną a zarazem nieszkodliwą może okazać się dla Ciebie służba w szeregach Wojska Polskiego. Polecamy i jednocześnie odsyłamy do lektury Poradnika, który jest dostępny w zakładce O nas - Dokumenty i sprawozdania, pod adresem http://www.firmare4life.pl/index.php?mod=o_nas

Życzymy owocnej lektury i trafnego wyboru. Powodzenia !

 

 

Program Legia Akademicka dla uczelni.
Środa , 2019-01-23

Do 25 stycznia 2019 r. wszystkie uczelnie zainteresowane przystąpieniem do programu Legia Akademicka mają czas na złożenie wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje dla uczelni, które chciałyby przystąpić do programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego >>> https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka-informacje

 

Aktywni Obywatele.
Wtorek, 2019-01-08

 
Konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele

Fundusz Aktywni Obywatele będzie wspierał finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje społeczne w obszarach:
•    demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość;
•    prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względy na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową;
•    sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację;
•    równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć;
•    środowisko i zmiany klimatyczne.
   Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i materiał do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje. aktywniobywatele.org.pl

Obecność zbliżającego się Nowego Roku.
Środa, 2018-12-19

 

 

Koniec roku to również czas podsumowań, refleksji i stojących przed Fundacją WOiB FIRMARE 4 LIFE nowych wyzwań. Zarząd i Rada Fundacji ma pełny obraz mijającego roku. Z optymizmem patrzymy w przyszłość - pełni nadziei, woli i determinacji w działaniu na rzecz społeczności. Tym bardziej, że przyświeca nam Misja Fundacji.

                    Wszystkim naszym Partnerom, Wolontariuszom, Darczyńcom, Sympatykom - obecnym i przyszłym:

                    Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2019

                                                                                                życzy

                                                                Zarząd i Rada Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE

                                                                                                           

Współpraca i partnerstwo z Zachodniopomorską Federacją Pozarządową.
Poniedziałek, 2018-12-10

 

 

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że nasza Fundacja została Członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej. Jesteśmy przekonani, że to Członkostwo zobowiązuje.

Drogi do Niepodległości 1914-1919.
Czwartek, 2018-11-22

 

 

Drogi do niepodległości 1914-1919 - w chronologicznym układzie -  w interesującym opracowaniu dr Zbigniewa MOSZUMAŃSKIEGO z Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Zapraszamy do lektury. Materiał udostępniony jest pod wskazanym poniżej linkiem.

http://www.two.com.pl/niepoleg%c5%82a.html

 

100 - lecie odzyskania WOLNOŚCI - NIEPODLEGŁOŚCI 2018.
Niedziela, 2018-11-11

 

Wielka wartość utracenia i odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI. Jakże spragnieni jesteśmy jako społeczeństwo i państwo WOLNOŚCI.

Życzymy Ci POLSKO na następne 100 lat i kolejne lata Wspaniałego Rozwoju Cywilizacyjnego - Gospodarczego, Ekonomicznego, Społecznego, Kulturalnego, Edukacyjnego, Sportowego i Obronnego. Nasze serca są dla Ciebie - Ojczyzny. WIWAT POLSKA ! Składają Członkowie Rady i Zarządu Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE.

Naszym źródłem edukacja i atutem fachowa wiedza.
piątek, 2018-10-05

 

Warto zauważyć, że miernikiem każdego postępu jest przemiana na rzecz rozwoju osobowości jednostek i grup społecznych. Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że tylko wartościowa edukacja i wychowanie może przynieść pożądane efekty. Oczywiście nie pozostawiona bez krytyki. Wpływać zatem winna ona na racjonalne normy postępowania jednostek w ramach demokratycznych zasad działania. Tym stanem wskazanym i pożądanym jest wychowanie patriotyczne i obronne ODPOWIEDZIALNEGO OBYWATELA. Szanującego tradycje narodowe, będącego ciekawego świata, otwartego na inne kultury oraz krytykę, dociekliwego, szukającego kontaktów do współpracy poza granicami państwa.

Miejsce Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE jako partnera społecznego.
Czwartek, 2018-09-20

 

Każdego dnia pracujemy, nabywamy doświadczenie oraz łączymy się w wysiłku na rzecz ważnych i pomocnych projektów. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, instytucjami oraz indywidualnie z osobami. Zapraszamy do kontaktu z Fundacją WOiB FIRMARE 4 LIFE. Wspólnie możemy reprezentować ważne sprawy i problemy.

System bezpieczeństwa w strukturze administracyjnej.
Sobota, 2018-09-15

W dniu 12 września 2018 roku nakładem Towarzystwa Wiedzy Obronnej ukazała się pierwsza monografia, dotycząca bezpieczeństwa w powiecie. Autorem publikacji jest dr Robert DYNAK. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: http://two.com.pl/ systemy-bezpieczenstwa-w-po wiecie.html  Osoby prywatne i instytucje zainteresowane nabyciem monografii są proszone o składanie zamówień na adres email: towwdzob@op.pl

Zbiór przydatnych łaczy i ciekawych stron www.
Środa, 2018-08-29

 

Polecamy "ZBIÓR PRZYDATNYCH ŁĄCZY I CIEKAWYCH STRON www".

Dostępny w zakładce O nas -  Dokumenty i sprawozdania  - pod adresem  http://www.firmare4life.pl/index.php?mod=o_nas

 

 

 


O bezpieczeństwie w Roku Jubileuszu NIEPODLEGŁEJ.
Wtorek, 2018-08-07

 

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych w dniach 3 - 5.10.2018 r. zapraszają na otwartą VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego. Konferencja będzie jednym z ważnych punktów oficjalnych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rejestracja jest dostępna pod adresem http://konferencjabezpieczenstwanarodowego.ksoin.pl


 

Informacja roczna finansowa Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Sobota, 2018-07-14
Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. z późniejszymi zmianami, sprawozdanie finansowe Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE za 2017 rok jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 - 17.00.
Przyjęty Kodeks Etyczny obowiązujący w Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Sobota, 2018-06-30

 

Przestrzegamy zasad Kodeksu Etycznego obowiązującego w Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE.

Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 30.06.2018 r. Uchwałą Nr 2/III/2018 przyjął "Kodeks Etyczny obowiązujący w Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE".

Dokument jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 - 17.00.W IPN o historii i tradycjach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
Poniedziałek, 2018-06-11

 

W Warszawie Konferencja  Naukowa pt. 100 - LECIE 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH. W programie: Historia i Tradycja 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Prelegentami - przedstawiciele Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Biura Historycznego i Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Konferencja odbędzie się w Sali Centrum Edukacyjnego IPN w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 11.00.

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich wpisał się chlubnie na piękne KARTY HISTORII ORĘŻA POLSKIEGO.

Należy nadmienić, że podtrzymywanie tradycji Oręża Polskiego jest domeną niewielu stowarzyszeń. Wydawałoby się, że  jest to w głównej mierze dzieło i duży wysiłek władz wojskowych. Otóż nie tylko... Na szczególne wyróżnienie zasługuje Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Od wielu, wielu lat  pielęgnuje i przywołuje pamięć o Żołnierzach/Ułanach, ich Rodzinach, Środowiskach zżytych z Pułkiem oraz o osobach i Sympatykach.

GRATULUJEMY i życzymy owocnej dyskusji w czasie Konferencji.

 

 

RODO po wdrożeniu w Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Poniedziałek, 2018-05-28

 

 


Mając na uwadze obowiązki, wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – przedstawiamy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE z siedzibą w Stargardzie.

 

W tym celu opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej Klauzulę Informacyjną dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych (w dziale O Nas - Dokumenty i sprawozdania), w treści której wyjaśniamy Państwu  zasady przetwarzania danych.

 

Powstają kolejne Oddziały Towarzystwa Wiedzy Obronnej.
Wtorek, 2018-05-22

 

 Towarzystwo Wiedzy Obronnej, z inicjatywy Pana profesora Pawła Soroki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - powołało

Oddział

TWO w Kielcach z siedzibą przy Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Polityki Międzynarodowej i
Bezpieczeństwa. Gratulujemy !

 


DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ !
Niedziela, 2018-01-28

OFERTA ODBYCIA PRAKTYKI.
Sobota, 2018-01-27

Informacja roczna Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Poniedziałek, 2018-01-08

 

 

Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. z późniejszymi zmianami, sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE i sprawozdanie finansowe za rok 2016 jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 – 17.00. 


 

Życzenia Bożonarodzeniowe.
Piątek, 2017-12-22
Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku, spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary szczęścia i powodzenia życzy Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE
PODRÓŻOWANIE I WYPOCZYNEK Z TRADYCJĄ.
Piątek, 2017-12-22

    Prowadzenie usługi turystycznej pod nazwą „TRAVELWOJ Usługi Turystyczne” jest nową usługą prowadzoną przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE - nawiązującą do najlepszych tradycji turystyki wojskowej. Rozwijamy tą usługę po zakończonych z powodzeniem wynikiem rozmów z partnerem wywodzącym się ze środowiska wojskowego. Owocem – Umowa o świadczenie usług turystycznych. Decyzja Fundacji o świadczeniu usług na rzecz Biura Podróży ADARA i jej partnerów nie jest przypadkowa. Rodziny wojskowe z Wrocławia prowadzą Biuro Podróży od ponad 20 – tu lat. Wysokie standardy organizacji wypoczynku, dbanie o poczucie bezpieczeństwa to atuty turystyki stworzone przez ADARĘ. Mamy możliwość wspólnie z Organizatorem decydować dokąd wyjeżdżamy i co zwiedzamy, tylko po to, abyśmy byli zadowoleni jak oceniają to klienci Biura Podróży ADARA i inni klienci Dolnego Śląska. Stąd posiadamy ofertę wypoczynku odmienną od stargardzkich biur i agencji podróży.Współpraca Fundacji z ADARĄ i jej partnerami zapewni, że społeczność Stargardu i regionu będzie korzystała z wypoczynku organizowanym na jak najwyższym poziomie.

 

              Z A P R A S Z A M Y

TravelWoj Usługi Turystyczne.
Piątek, 2017-12-22
Pomagamy KOMBATANTOM.
Piątek, 2017-11-10

Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE pomaga członkom Rodzin zmarłych Kombatantów i Weteranów oraz żyjącym Kombatantom, Weteranom - w uzyskaniu Decyzji administracyjnej Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Uzyskanie i potwierdzenie statusu związane jest z przyznaniem osobie uprawnionej bezterminowo i bez względu na dochód comiesięcznego świadczenia pieniężnego oraz nowych uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej.

Szkolenie instruktorsko - metodyczne - A.H. ASYSTA HONOROWA.
Piątek, 2017-10-27
Wspólne szkolenie instruktorsko - metodyczne części pocztów sztandarowych Ziemi Stargardzkiej w ramach projektu A.H.ASYSTA HONOROWA (Program SPOŁECZNIK) -  dało Fundacji i uczestnikom nowe doświadczenie. DZIĘKUJEMY. 
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE.
Czwartek, 2017-09-28

Zapraszamy na szkolenie pocztów sztandarowych w ramach projektu A.H. ASYSTA HONOROWA.

27.10.2017r.
Godzina 9:00
Czerwone Koszary, ul. Zwycięzców 1

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu oraz agendę szkolenia prześlemy adresatom mailem lub skontaktujemy się telefonicznie.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: firmare.stargard@gmail.com lub telefoniczny: +48 729-549-514

Do zobaczenia

INACZEJ O PROJEKCIE A.H. ASYSTA HONOROWA FUNDACJI WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Sobota, 2017-09-23

 

Dzięki realizowanemu projektowi A.H. ASYSTA HONOROWA 60 odbiorców z 15 podmiotów
z terenu Miasta i Gminy Stargard nabędzie kompetencje w zakresie posługiwania się sztandarem oraz występowania w składzie pocztu sztandarowego. Projekt umożliwi ujednolicenie i zgranie pocztów sztandarowych w czasie wystąpień publicznych. W ramach projektu zostanie opracowana
i wydana 15 podmiotom uczestniczącym w szkoleniu broszura-informator. Na platformie internetowej Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE będzie umieszczona Baza Danych o podmiotach posiadających sztandar, sztandarach, składach pocztów sztandarowych. Fundacja będzie świadczyła na rzecz podmiotów ubiegających się o nadanie sztandaru – usług doradczych, konsultacyjnych, organizacyjno-technicznych.

www.firmare4life.pl

firmare.stargard@gmail.com

www.twitter.com/FIRMARE4LIFE


 

 
                           Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

                                                                                                          

Projekt A.H. ASYSTA HONOROWA.
Środa, 2017-09-06

Od 1 lipca do 31 października 2017 roku Fundacja Wspierania Obronności
i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE realizuje projekt A.H. ASYSTA HONOROWA.

W związku z tym zapraszamy wszystkie podmioty posiadające sztandar do przesłania

w terminie do 21 września 2017 r.:

1.Historii posiadanego sztandaru (max 0,5 strony).

2. Zdjęcia sztandaru (awers i rewers, format zdjęcia JPG).

3. Dopisek w wiadomości email: „Wyrażam zgodę na umieszczenie powyższych wiadomości w publikacji broszury-informatora oraz w Bazie Danych w ramach realizacji projektu A.H. ASYSTA HONOROWA przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE”.

4.Potwierdzenia udziału 3 osobowego składu pocztu sztandarowego wraz ze sztandarem oraz opiekuna w jednodniowym szkoleniu w październiku 2017 r. Bliższe informacje o szkoleniu zostaną przesłane w terminie późniejszym.

Zgłoszenie umożliwi, że:

1) Wasz sztandar znajdzie własne godne miejsce wśród innych stargardzkich sztandarów wymienionych tak w publikacji jak i zawartych w Bazie Danych Fundacji.

2) Wasze osoby wchodzące w skład pocztu sztandarowego będą posiadały umiejętność

profesjonalnego udziału w ważnych wydarzeniach, uroczystościach, ceremoniach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 
                           Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

                                                                                                          

 

WSPÓŁCZESNE SZTANDARY NA ZIEMI STARGARDZKIEJ.
Wtorek, 2017-09-05

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE  w ramach projektu A.H. ASYSTA HONOROWA chce wesprzeć profesjonalny udział pocztów sztandarowych partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich, instytucji, firm w ważnych wydarzeniach. Nada nowy wymiar upowszechnianiu i propagowaniu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Stargard (poprzez dostęp do Bazy Danych) wiedzy o podmiotach posiadających sztandar, sztandarach, składach pocztów sztandarowych. Zapewni aktualizację Bazy Danych na platformie internetowej www.firmare4life.pl

Fundacja będzie świadczyła na rzecz podmiotów ubiegających się o nadanie sztandaru – usługi doradcze, konsultacyjne, organizacyjno-techniczne.


 

Pomóż nam utworzyć Bazę Danych.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

                                                                                                                

Kampania FIRMARE 4 LIFE na rzecz wiedzy o Sztandarach i Asyście Honorowej.
Czwartek, 2017-08-31

Co roku mają miejsca na terenie Miasta i Gminy Stargard ważne wydarzenia z okazji obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń oraz uroczystości własne towarzyszące szczególnym wydarzeniom w życiu partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowych. Uczestniczysz w nich, uczestniczą Twoi najbliżsi, znajomi, młodsi i starsi.

Wasze zaangażowanie, wiedza o sztandarze i nabycie nowych umiejętności nada nową jakość pełnienia służby sztandarowej. Twoja szkoła, organizacja, przedsiębiorstwo, instytucja będzie godnie reprezentowana.

Bądź osobą w składzie pocztu sztandarowego jako jednego z ważnych elementów asysty honorowej każdej uroczystości o wymiarze patriotycznym. To asysta honorowa nadaje szczególną oprawę ważnym wydarzeniom.

Czekamy na Wasze zgłoszenia trzyosobowego pocztu sztandarowego oraz opiekuna do udziału w certyfikowanym, październikowym szkoleniu w Stargardzie w ramach Projektu A.H. ASYSTA HONOROWA - firmare.stargard@gmail.com
Otwarcie biura Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Sobota, 2016-06-24
W dniu 24.06.2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej kwatery Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE przy ulicy Serbskiej 9 w Stargardzie. Uczestnikami byli Członkowie oraz Sympatycy Fundacji. Dziękujemy wszystkim serdecznie za przybycie. 
II EDYCJA SZKOLENIA POCZTÓW SZTANDAROWYCH I FLAGOWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH, SZKÓŁ, ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
Piątek, 2017-04-14
W dniu 12.04.2017 roku obyła się II edycja SZKOLENIA POCZTÓW SZTANDAROWYCH I FLAGOWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH, SZKÓŁ, ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – zorganizowanego i przeprowadzonego przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE. Zajęcia teoretyczne zrealizowano w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie. Szkoleni poznali zasady organizacji uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym z udziałem pocztów sztandarowych organizacji (szkół) oraz wojskowej asysty honorowej.
Drugą część szkolenia stanowiły zajęcia praktyczne, które zostały przeprowadzone w Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata gdzie osoby wchodzące w skład pocztów sztandarowych wykonali próbne działania – wejście i wyjście z obiektu sakralnego oraz trenowali zachowanie w czasie Mszy Św. (Nabożeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem zachowania podczas Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej. 
 Na Rynku Staromiejskim żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej zaprezentowali działanie pocztu flagowego w czasie uroczystego wydarzenia (apelu) – pokaz podniesienia Flagi RP.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Grzegorza Konopczyńskiego Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie, Księdza Proboszcza Parafii pw. NMP Królowej Świata Janusza Posadzy, Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej płk Piotra Trytek za pomoc w realizacji szkolenia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego szkolenia i zapraszamy na III edycję w październiku 2017 roku !
Lista uczestników szkolenia:
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie
ZS NR 5 Stargard
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział Stargard 
Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie
ZSBT
Szkolenie Pocztów Sztandarowych partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowychI
Wtorek, 2017-02-28

W dniu 28.02.2017 r. odbyło się w Klubie 12 Brygady Zmechanizowanej szkolenie POCZTÓW SZANDAROWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH, SZKÓŁ, ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - zorganizowane przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE. Zajęcia szkoleniowe zostały przeprowadzone przez Zarząd i Sympatyków Fundacji, m.in. Mateusza DOMINIAKA. Udział wzięło 63 osoby.

Szkoleni poznali zasady i formy określające zespołowe i indywidualne zachowanie osób cywilnych, ogólne zasady organizacji i udziału cywilnych pocztów sztandarowych w uroczystościach własnych oraz z udziałem wojskowej asysty honorowej. Uczestnicy szkolenia poznali praktyczne umiejętności chwytów ze sztandarem.

W zajęciach wzięli udział uczniowie i opiekunowie z wymienionych poniżej szkół i organizacji pozarządowych:
• II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida (Stargard)
• Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie Szczec. im. Jana Brzechwy 
• Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie
• Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego (Stargard)
• Związek Sybiraków – Oddział Rejonowy w Stargardzie
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział 
 Stargard
• Szkoła Podstawowa Nr 1 (Stargard)
• Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie 
• Gimnazjum Nr 4 
• Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika (Stargard)
• Gimnazjum Nr 2 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Stargard)
• Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II (Stargard)
• Zespół Szkół Budowlano-Technicznych

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie. Szkolenie było z myślą o Was. Czekamy na Was w kwietniu. Do zobaczenia wkrótce!

PROGRAM EDUKACYJNY.
Wtorek, 2016-10-25
W dniach 25-26-27.10.2016 r. Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE zrealizowała z udziałem znanych osób związanych z Fundacją – PROGRAM EDUKACYJNY zatytułowany - „Zakręty myśli wojskowej – lekcja wychowania, patriotyzmu, odpowiedzialności i autorealizacji” – w ramach którego uczniowie, nauczyciele, wychowawcy Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie oraz Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach mieli możliwość udziału w spotkaniu autorskim PISARZA Z WETERANEM WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ”.
Zajęcia panelowe w ramach Programu Edukacyjnego na terenie 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów.
Środa, 2016-10-19
W dniu 19.10.2016 r. uczniowie trzech klas Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie dzięki Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE - uczestniczyli w zajęciach panelowych w ramach Programu Edukacyjnego na terenie 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów. W ramach zajęć uczniowie pierwszych i drugich klas mieli możliwość poznania historii i tradycji batalionu, sprzętu wojskowego, osiągnięć szkoleniowych i bojowych, zaangażowanie oraz udział żołnierzy-saperów w misjach stabilizacyjnych poza granicami państwa. Program edukacyjny był realizowany pod nazwą „Historia stargardzkich żołnierzy – Saperów - Ambasadorów świata w Polsce - w misjach pokojowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
Rozpoczęcie działalności Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE.
Środa, 2016-02-22
W najbliższym czasie w Stargardzie rozpocznie działalność Fundacja  Wspierania Obronności  i  Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, której misją jest  przede wszystkim praca nad bezpieczeństwem osób, grup społecznych,  mieszkańców miasta oraz regionu. Ważne jest również  wzbudzanie pełnego  i otwartego zaufania do poczynań Fundacji oraz uaktywnienie  zainteresowania  miejscowej społeczności problematyką i sprawami  związanymi z szeroko  rozumianą obronnością  i  bezpieczeństwem. 
 
   Bezpośrednie działania Fundacji mają być podejmowane na rzecz obrony  życia, ochrony zdrowia, edukacji i wychowania patriotyczno-obywatelskiego  oraz świadczenia usług socjalnych. W kręgu fundamentalnych zagadnień, które  leżą w optyce zainteresowań Fundacji mieszczą  się ściśle związane ze sobą  kwestie tworzące triadę: społeczność lokalna – obrona – bezpieczeństwo. 
 
   W związku z tym Fundacja będzie wspierała przedsiębiorczość i wszelkie  inicjatywy lokalne oraz regionalne, włączy się również  do  konkursów  grantowych, aby jak najlepiej realizować swoje zadania, np. związane z organizowaniem i finansowaniem przedsięwzięć dotyczących promocji,  podtrzymywania, upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  i prezentacji obronności i bezpieczeństwa,  działalności oświatowej czy ochrony  środowiska. 
 
   Ważnym zadaniem będzie też współpraca i udzielanie pomocy -w  ramach  możliwości Fundacji – stowarzyszeniom i klubom zrzeszających byłych  żołnierzy, weteranów, kombatantów, funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych, osób uprawiających strzelectwo sportowe, szkół prowadzących  klasy o profilu wojskowym, ochrony i bezpieczeństwa. 
 
   Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE organizacyjnie, rzeczowo i finansowo  chce wspierać lokalne samorządy, szkoły, przedsiębiorstwa, jednostki  i instytucje wojskowe, które realizują działalność promocyjną i zadania na rzecz  obronności, bezpieczeństwa i kryzysu. 
 
   Kolejnym nie mniej istotnym zamierzeniem Fundacji Wspierania  Obronności  i  Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE jest integracja i skupienie  wokół idei Fundacji środowiska byłych żołnierzy, weteranów, kombatantów,  członków pozostałych służb mundurowych, pracowników naukowych, dzieci,  młodzieży szkolnej i akademickiej, przedsiębiorców, samorządowców,  dziennikarzy, działaczy kulturalnych z różnych środowisk, szerokiego ruchu  twórców, artystów, animatorów kultury. 
 
   Fundacja chce także wspierać  działania związane z planowaniem,  rozbudową i modernizacją lokalnej infrastruktury na potrzeby kryzysu, obrony i ochrony oraz mające na celu rewitalizację obiektów kultury wojska, budowli  warownych i obronnych. 
 
   Zadaniem równie ambitnym dla nowej Fundacji jak już wymienione jest  prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej, promocyjnej  w obszarze obronności i dziedzin pokrewnych, organizowanie szkoleń, obozów,  warsztatów, w tym również pomoc w kształceniu wolontariuszy.  
 
   Założycielem a jednocześnie Fundatorem Fundacji WOiB FIRMARE  4 LIFE jest major Zbigniew Pałaczyński, którego zamiarem jest, by Fundacja   osiągnęła status  organizacji skutecznej, innowacyjnej, integrującej środowisko  oraz nowoczesnej w zakresie załatwiania spraw proobronnych, społecznych,  kulturalno-oświatowych, gospodarczych, ponadto by osiągnęła sukcesy  w  pozyskiwaniu pieniędzy na cenne dla społeczności inicjatywy. 
 
   Statut Fundacji został już opracowany i  zgodnie z nim - Fundator powołał   pierwszy skład Członków Zarządu i Członków Rady Fundacji. Osoby, które   wchodzą w skład organów Fundacji wywodzą się przede wszystkim  ze  środowiska żołnierzy, weteranów, przedsiębiorców, twórców kultury,  nauczycieli. Są to osoby znane w środowisku stargardzkim, a dzięki nim  
 
   Fundacja  ma szansę zdobyć społeczne zaufanie. Niezwykle cenna będzie też   przychylność miejscowych mass mediów. Idee założenia Fundacji  i  zakres jej  działalności są również zbieżne z poglądami i zainteresowaniami szeregu innych  osób, które zgłosiły już swoje  poparcie dla pracy na rzecz nowej Fundacji. 
 
      6 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Fundacji. W czasie  spotkania niezwykle mocno  zaakcentowano, że Rada Fundacji nie będzie nią  tylko z nazwy lecz  taką, która  naprawdę będzie działać. Osoby wybrane do  Rady Fundacji nie tylko znajdą  czas na pracę, ale przede wszystkim zechcą go  poświęcić na  to, aby  skutecznie realizować cele Fundacji. 
 
   Zamierzenia szczegółowe do realizacji na najbliższe miesiące przez  nowopowstającą Fundację zostaną wypracowane podczas kolejnego spotkania  Rady Fundacji, które planowane jest na drugi kwartał bieżącego roku. Fundacja dołoży wszelkich starań, aby w toku swojej działalności stać się  w niedalekiej przyszłości organizacją pożytku publicznego.

Skontaktuj się z nami