AKTUALNOŚCI
Zbiór przydatnych łaczy i ciekawych stron www.
Środa, 2018-08-29

 

Polecamy "ZBIÓR PRZYDATNYCH ŁĄCZY I CIEKAWYCH STRON www".

Dostępny w zakładce O nas -  Dokumenty i sprawozdania  - pod adresem  http://www.firmare4life.pl/index.php?mod=o_nas

 

 

 


O bezpieczeństwie w Roku Jubileuszu NIEPODLEGŁEJ.
Wtorek, 2018-08-07

 

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych w dniach 3 - 5.10.2018 r. zapraszają na otwartą VIII Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego. Konferencja będzie jednym z ważnych punktów oficjalnych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rejestracja jest dostępna pod adresem http://konferencjabezpieczenstwanarodowego.ksoin.pl


 

Informacja roczna finansowa Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Sobota, 2018-07-14
Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. z późniejszymi zmianami, sprawozdanie finansowe Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE za 2017 rok jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 - 17.00.
Przyjęty Kodeks Etyczny obowiązujący w Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Sobota, 2018-06-30

 

Przestrzegamy zasad Kodeksu Etycznego obowiązującego w Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE.

Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 30.06.2018 r. Uchwałą Nr 2/III/2018 przyjął "Kodeks Etyczny obowiązujący w Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE".

Dokument jest udostępniony do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 - 17.00.W IPN o historii i tradycjach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
Poniedziałek, 2018-06-11

 

W Warszawie Konferencja  Naukowa pt. 100 - LECIE 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH. W programie: Historia i Tradycja 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Prelegentami - przedstawiciele Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Biura Historycznego i Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Konferencja odbędzie się w Sali Centrum Edukacyjnego IPN w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 11.00.

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich wpisał się chlubnie na piękne KARTY HISTORII ORĘŻA POLSKIEGO.

Należy nadmienić, że podtrzymywanie tradycji Oręża Polskiego jest domeną niewielu stowarzyszeń. Wydawałoby się, że  jest to w głównej mierze dzieło i duży wysiłek władz wojskowych. Otóż nie tylko... Na szczególne wyróżnienie zasługuje Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Od wielu, wielu lat  pielęgnuje i przywołuje pamięć o Żołnierzach/Ułanach, ich Rodzinach, Środowiskach zżytych z Pułkiem oraz o osobach i Sympatykach.

GRATULUJEMY i życzymy owocnej dyskusji w czasie Konferencji.

 

 

RODO po wdrożeniu w Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Poniedziałek, 2018-05-28

 

 


Mając na uwadze obowiązki, wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – przedstawiamy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE z siedzibą w Stargardzie.

 

W tym celu opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej Klauzulę Informacyjną dotyczącą przetwarzania Danych Osobowych (w dziale O Nas - Dokumenty i sprawozdania), w treści której wyjaśniamy Państwu  zasady przetwarzania danych.

 

Powstają kolejne Oddziały Towarzystwa Wiedzy Obronnej
Wtorek, 2018-05-22

 

 Towarzystwo Wiedzy Obronnej, z inicjatywy Pana profesora Pawła Soroki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - powołało

Oddział

TWO w Kielcach z siedzibą przy Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Polityki Międzynarodowej i
Bezpieczeństwa. Gratulujemy !

 


DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ !
Niedziela, 2018-01-28

OFERTA ODBYCIA PRAKTYKI
Sobota, 2018-01-27

Informacja roczna Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE.
Poniedziałek, 2018-01-08

 

 

Zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. z późniejszymi zmianami, sprawozdanie z działalności Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE i sprawozdanie finansowe za rok 2016 jest udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, ul. Serbska 9, 73-110 Stargard, w dni robocze w godz. 11.00 – 17.00. 


 

Życzenia Bożonarodzeniowe
Piątek, 2017-12-22
Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku, spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary szczęścia i powodzenia życzy Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE
PODRÓŻOWANIE I WYPOCZYNEK Z TRADYCJĄ
Piątek, 2017-12-22

    Prowadzenie usługi turystycznej pod nazwą „TRAVELWOJ Usługi Turystyczne” jest nową usługą prowadzoną przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE - nawiązującą do najlepszych tradycji turystyki wojskowej. Rozwijamy tą usługę po zakończonych z powodzeniem wynikiem rozmów z partnerem wywodzącym się ze środowiska wojskowego. Owocem – Umowa o świadczenie usług turystycznych. Decyzja Fundacji o świadczeniu usług na rzecz Biura Podróży ADARA i jej partnerów nie jest przypadkowa. Rodziny wojskowe z Wrocławia prowadzą Biuro Podróży od ponad 20 – tu lat. Wysokie standardy organizacji wypoczynku, dbanie o poczucie bezpieczeństwa to atuty turystyki stworzone przez ADARĘ. Mamy możliwość wspólnie z Organizatorem decydować dokąd wyjeżdżamy i co zwiedzamy, tylko po to, abyśmy byli zadowoleni jak oceniają to klienci Biura Podróży ADARA i inni klienci Dolnego Śląska. Stąd posiadamy ofertę wypoczynku odmienną od stargardzkich biur i agencji podróży.Współpraca Fundacji z ADARĄ i jej partnerami zapewni, że społeczność Stargardu i regionu będzie korzystała z wypoczynku organizowanym na jak najwyższym poziomie.

 

              Z A P R A S Z A M Y

TravelWoj Usługi Turystyczne
Piątek, 2017-12-22
POMAGAMY KOMBATANTOM
Piątek, 2017-11-10

Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE pomaga członkom Rodzin zmarłych Kombatantów i Weteranów oraz żyjącym Kombatantom, Weteranom - w uzyskaniu Decyzji administracyjnej Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Uzyskanie i potwierdzenie statusu związane jest z przyznaniem osobie uprawnionej bezterminowo i bez względu na dochód comiesięcznego świadczenia pieniężnego oraz nowych uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej.

Szkolenie instruktorsko - metodyczne - A.H. ASYSTA HONOROWA
Piątek, 2017-10-27
Wspólne szkolenie instruktorsko - metodyczne części pocztów sztandarowych Ziemi Stargardzkiej w ramach projektu A.H.ASYSTA HONOROWA (Program SPOŁECZNIK) -  dało Fundacji i uczestnikom nowe doświadczenie. DZIĘKUJEMY. 
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Czwartek, 2017-09-28

Zapraszamy na szkolenie pocztów sztandarowych w ramach projektu A.H. ASYSTA HONOROWA.

27.10.2017r.
Godzina 9:00
Czerwone Koszary, ul. Zwycięzców 1

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu oraz agendę szkolenia prześlemy adresatom mailem lub skontaktujemy się telefonicznie.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: firmare.stargard@gmail.com lub telefoniczny: +48 729-549-514

Do zobaczenia

INACZEJ O PROJEKCIE A.H. ASYSTA HONOROWA FUNDACJI WOiB FIRMARE 4 LIFE
Sobota, 2017-09-23

Dzięki realizowanemu projektowi A.H. ASYSTA HONOROWA 60 odbiorców z 15 podmiotów
z terenu Miasta i Gminy Stargard nabędzie kompetencje w zakresie posługiwania się sztandarem oraz występowania w składzie pocztu sztandarowego. Projekt umożliwi ujednolicenie i zgranie pocztów sztandarowych w czasie wystąpień publicznych. W ramach projektu zostanie opracowana
i wydana 15 podmiotom uczestniczącym w szkoleniu broszura-informator. Na platformie internetowej Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE będzie umieszczona Baza Danych o podmiotach posiadających sztandar, sztandarach, składach pocztów sztandarowych. Fundacja będzie świadczyła na rzecz podmiotów ubiegających się o nadanie sztandaru – usług doradczych, konsultacyjnych, organizacyjno-technicznych.

www.firmare4life.pl

firmare.stargard@gmail.com

www.twitter.com/FIRMARE4LIFE


 

 
                           Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

                                                                                                          

Projekt A.H. ASYSTA HONOROWA
Środa, 2017-09-06

Od 1 lipca do 31 października 2017 roku Fundacja Wspierania Obronności
i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE realizuje projekt A.H. ASYSTA HONOROWA.

W związku z tym zapraszamy wszystkie podmioty posiadające sztandar do przesłania

w terminie do 21 września 2017 r.:

1.Historii posiadanego sztandaru (max 0,5 strony).

2. Zdjęcia sztandaru (awers i rewers, format zdjęcia JPG).

3. Dopisek w wiadomości email: „Wyrażam zgodę na umieszczenie powyższych wiadomości w publikacji broszury-informatora oraz w Bazie Danych w ramach realizacji projektu A.H. ASYSTA HONOROWA przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE”.

4.Potwierdzenia udziału 3 osobowego składu pocztu sztandarowego wraz ze sztandarem oraz opiekuna w jednodniowym szkoleniu w październiku 2017 r. Bliższe informacje o szkoleniu zostaną przesłane w terminie późniejszym.

Zgłoszenie umożliwi, że:

1) Wasz sztandar znajdzie własne godne miejsce wśród innych stargardzkich sztandarów wymienionych tak w publikacji jak i zawartych w Bazie Danych Fundacji.

2) Wasze osoby wchodzące w skład pocztu sztandarowego będą posiadały umiejętność

profesjonalnego udziału w ważnych wydarzeniach, uroczystościach, ceremoniach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 
                           Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

                                                                                                          

 

WSPÓŁCZESNE SZTANDARY NA ZIEMI STARGARDZKIEJ.
Wtorek, 2017-09-05

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE  w ramach projektu A.H. ASYSTA HONOROWA chce wesprzeć profesjonalny udział pocztów sztandarowych partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich, instytucji, firm w ważnych wydarzeniach. Nada nowy wymiar upowszechnianiu i propagowaniu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Stargard (poprzez dostęp do Bazy Danych) wiedzy o podmiotach posiadających sztandar, sztandarach, składach pocztów sztandarowych. Zapewni aktualizację Bazy Danych na platformie internetowej www.firmare4life.pl

Fundacja będzie świadczyła na rzecz podmiotów ubiegających się o nadanie sztandaru – usługi doradcze, konsultacyjne, organizacyjno-techniczne.


 

Pomóż nam utworzyć Bazę Danych.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

                                                                                                                

Kampania FIRMARE 4 LIFE na rzezc wiedzy o Sztandarach i Asyście Honorowej
Czwartek, 2017-08-31

Co roku mają miejsca na terenie Miasta i Gminy Stargard ważne wydarzenia z okazji obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń oraz uroczystości własne towarzyszące szczególnym wydarzeniom w życiu partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowych. Uczestniczysz w nich, uczestniczą Twoi najbliżsi, znajomi, młodsi i starsi.

Wasze zaangażowanie, wiedza o sztandarze i nabycie nowych umiejętności nada nową jakość pełnienia służby sztandarowej. Twoja szkoła, organizacja, przedsiębiorstwo, instytucja będzie godnie reprezentowana.

Bądź osobą w składzie pocztu sztandarowego jako jednego z ważnych elementów asysty honorowej każdej uroczystości o wymiarze patriotycznym. To asysta honorowa nadaje szczególną oprawę ważnym wydarzeniom.

Czekamy na Wasze zgłoszenia trzyosobowego pocztu sztandarowego oraz opiekuna do udziału w certyfikowanym, październikowym szkoleniu w Stargardzie w ramach Projektu A.H. ASYSTA HONOROWA - firmare.stargard@gmail.com
Otwarcie nowej kwatery Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE
Sobota, 2016-06-24
W dniu 24.06.2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej kwatery Fundacji WOiB FIRMARE 4 LIFE przy ulicy Serbskiej 9 w Stargardzie. Uczestnikami byli członkowie oraz sympatycy Fundacji. Dziękujemy wszystkim serdecznie za przybycie. 
II EDYCJA SZKOLENIA POCZTÓW SZTANDAROWYCH I FLAGOWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH, SZKÓŁ, ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Piątek, 2017-04-14
W dniu 12.04.2017 roku obyła się II edycja SZKOLENIA POCZTÓW SZTANDAROWYCH I FLAGOWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH, SZKÓŁ, ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – zorganizowanego i przeprowadzonego przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE. Zajęcia teoretyczne zrealizowano w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie. Szkoleni poznali zasady organizacji uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym z udziałem pocztów sztandarowych organizacji (szkół) oraz wojskowej asysty honorowej.
Drugą część szkolenia stanowiły zajęcia praktyczne, które zostały przeprowadzone w Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata gdzie osoby wchodzące w skład pocztów sztandarowych wykonali próbne działania – wejście i wyjście z obiektu sakralnego oraz trenowali zachowanie w czasie Mszy Św. (Nabożeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem zachowania podczas Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej. 
 Na Rynku Staromiejskim żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej zaprezentowali działanie pocztu flagowego w czasie uroczystego wydarzenia (apelu) – pokaz podniesienia Flagi RP.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Grzegorza Konopczyńskiego Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie, Księdza Proboszcza Parafii pw. NMP Królowej Świata Janusza Posadzy, Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej płk Piotra Trytek za pomoc w realizacji szkolenia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego szkolenia i zapraszamy na III edycję w październiku 2017 roku !
Lista uczestników szkolenia:
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie
ZS NR 5 Stargard
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział Stargard 
Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie
ZSBT
Szkolenie Pocztów Sztandarowych partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowychI
Wtorek, 2017-02-28

W dniu 28.02.2017 r. odbyło się w Klubie 12 Brygady Zmechanizowanej szkolenie POCZTÓW SZANDAROWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH, SZKÓŁ, ŚRODOWISK KOMBATANCKICH I INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - zorganizowane przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE. Zajęcia szkoleniowe zostały przeprowadzone przez Zarząd i Sympatyków Fundacji, m.in. Mateusza DOMINIAKA. Udział wzięło 63 osoby.

Szkoleni poznali zasady i formy określające zespołowe i indywidualne zachowanie osób cywilnych, ogólne zasady organizacji i udziału cywilnych pocztów sztandarowych w uroczystościach własnych oraz z udziałem wojskowej asysty honorowej. Uczestnicy szkolenia poznali praktyczne umiejętności chwytów ze sztandarem.

W zajęciach wzięli udział uczniowie i opiekunowie z wymienionych poniżej szkół i organizacji pozarządowych:
• II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida (Stargard)
• Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie Szczec. im. Jana Brzechwy 
• Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie
• Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego (Stargard)
• Związek Sybiraków – Oddział Rejonowy w Stargardzie
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Oddział 
 Stargard
• Szkoła Podstawowa Nr 1 (Stargard)
• Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie 
• Gimnazjum Nr 4 
• Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Mikołaja Kopernika (Stargard)
• Gimnazjum Nr 2 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Stargard)
• Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II (Stargard)
• Zespół Szkół Budowlano-Technicznych

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie. Szkolenie było z myślą o Was. Czekamy na Was w kwietniu. Do zobaczenia wkrótce!

Zajęcia panelowe w ramach Programu Edukacyjnego na terenie 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów.
Środa, 2016-10-19
W dniu 19.10.2016 r. uczniowie trzech klas Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie dzięki Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE - uczestniczyli w zajęciach panelowych w ramach Programu Edukacyjnego na terenie 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów. W ramach zajęć uczniowie pierwszych i drugich klas mieli możliwość poznania historii i tradycji batalionu, sprzętu wojskowego, osiągnięć szkoleniowych i bojowych, zaangażowanie oraz udział żołnierzy-saperów w misjach stabilizacyjnych poza granicami państwa. Program edukacyjny był realizowany pod nazwą „Historia stargardzkich żołnierzy – Saperów - Ambasadorów świata w Polsce - w misjach pokojowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
PROGRAM EDUKACYJNY "Zakręty myśli wojskowej – lekcja wychowania, patriotyzmu, odpowiedzialności i autorealizacji”
Wtorek, 2016-10-25
W dniach 25-26-27.10.2016 r. Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE zrealizowała z udziałem znanych osób związanych z Fundacją – PROGRAM EDUKACYJNY zatytułowany - „Zakręty myśli wojskowej – lekcja wychowania, patriotyzmu, odpowiedzialności i autorealizacji” – w ramach którego uczniowie, nauczyciele, wychowawcy Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie oraz Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach mieli możliwość udziału w spotkaniu autorskim PISARZA Z WETERANEM WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ”.
Rozpoczęcie działalności Fundacji Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE
Środa, 2016-02-22
W najbliższym czasie w Stargardzie rozpocznie działalność Fundacja  Wspierania Obronności  i  Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE, której misją jest  przede wszystkim praca nad bezpieczeństwem osób, grup społecznych,  mieszkańców miasta oraz regionu. Ważne jest również  wzbudzanie pełnego  i otwartego zaufania do poczynań Fundacji oraz uaktywnienie  zainteresowania  miejscowej społeczności problematyką i sprawami  związanymi z szeroko  rozumianą obronnością  i  bezpieczeństwem. 
 
   Bezpośrednie działania Fundacji mają być podejmowane na rzecz obrony  życia, ochrony zdrowia, edukacji i wychowania patriotyczno-obywatelskiego  oraz świadczenia usług socjalnych. W kręgu fundamentalnych zagadnień, które  leżą w optyce zainteresowań Fundacji mieszczą  się ściśle związane ze sobą  kwestie tworzące triadę: społeczność lokalna – obrona – bezpieczeństwo. 
 
   W związku z tym Fundacja będzie wspierała przedsiębiorczość i wszelkie  inicjatywy lokalne oraz regionalne, włączy się również  do  konkursów  grantowych, aby jak najlepiej realizować swoje zadania, np. związane z organizowaniem i finansowaniem przedsięwzięć dotyczących promocji,  podtrzymywania, upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  i prezentacji obronności i bezpieczeństwa,  działalności oświatowej czy ochrony  środowiska. 
 
   Ważnym zadaniem będzie też współpraca i udzielanie pomocy -w  ramach  możliwości Fundacji – stowarzyszeniom i klubom zrzeszających byłych  żołnierzy, weteranów, kombatantów, funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych, osób uprawiających strzelectwo sportowe, szkół prowadzących  klasy o profilu wojskowym, ochrony i bezpieczeństwa. 
 
   Fundacja WOiB FIRMARE 4 LIFE organizacyjnie, rzeczowo i finansowo  chce wspierać lokalne samorządy, szkoły, przedsiębiorstwa, jednostki  i instytucje wojskowe, które realizują działalność promocyjną i zadania na rzecz  obronności, bezpieczeństwa i kryzysu. 
 
   Kolejnym nie mniej istotnym zamierzeniem Fundacji Wspierania  Obronności  i  Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE jest integracja i skupienie  wokół idei Fundacji środowiska byłych żołnierzy, weteranów, kombatantów,  członków pozostałych służb mundurowych, pracowników naukowych, dzieci,  młodzieży szkolnej i akademickiej, przedsiębiorców, samorządowców,  dziennikarzy, działaczy kulturalnych z różnych środowisk, szerokiego ruchu  twórców, artystów, animatorów kultury. 
 
   Fundacja chce także wspierać  działania związane z planowaniem,  rozbudową i modernizacją lokalnej infrastruktury na potrzeby kryzysu, obrony i ochrony oraz mające na celu rewitalizację obiektów kultury wojska, budowli  warownych i obronnych. 
 
   Zadaniem równie ambitnym dla nowej Fundacji jak już wymienione jest  prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej, promocyjnej  w obszarze obronności i dziedzin pokrewnych, organizowanie szkoleń, obozów,  warsztatów, w tym również pomoc w kształceniu wolontariuszy.  
 
   Założycielem a jednocześnie Fundatorem Fundacji WOiB FIRMARE  4 LIFE jest major Zbigniew Pałaczyński, którego zamiarem jest, by Fundacja   osiągnęła status  organizacji skutecznej, innowacyjnej, integrującej środowisko  oraz nowoczesnej w zakresie załatwiania spraw proobronnych, społecznych,  kulturalno-oświatowych, gospodarczych, ponadto by osiągnęła sukcesy  w  pozyskiwaniu pieniędzy na cenne dla społeczności inicjatywy. 
 
   Statut Fundacji został już opracowany i  zgodnie z nim - Fundator powołał   pierwszy skład Członków Zarządu i Członków Rady Fundacji. Osoby, które   wchodzą w skład organów Fundacji wywodzą się przede wszystkim  ze  środowiska żołnierzy, weteranów, przedsiębiorców, twórców kultury,  nauczycieli. Są to osoby znane w środowisku stargardzkim, a dzięki nim  
 
   Fundacja  ma szansę zdobyć społeczne zaufanie. Niezwykle cenna będzie też   przychylność miejscowych mass mediów. Idee założenia Fundacji  i  zakres jej  działalności są również zbieżne z poglądami i zainteresowaniami szeregu innych  osób, które zgłosiły już swoje  poparcie dla pracy na rzecz nowej Fundacji. 
 
      6 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne Fundacji. W czasie  spotkania niezwykle mocno  zaakcentowano, że Rada Fundacji nie będzie nią  tylko z nazwy lecz  taką, która  naprawdę będzie działać. Osoby wybrane do  Rady Fundacji nie tylko znajdą  czas na pracę, ale przede wszystkim zechcą go  poświęcić na  to, aby  skutecznie realizować cele Fundacji. 
 
   Zamierzenia szczegółowe do realizacji na najbliższe miesiące przez  nowopowstającą Fundację zostaną wypracowane podczas kolejnego spotkania  Rady Fundacji, które planowane jest na drugi kwartał bieżącego roku. Fundacja dołoży wszelkich starań, aby w toku swojej działalności stać się  w niedalekiej przyszłości organizacją pożytku publicznego.

Skontaktuj się z nami